Ervaringen
"Het blijkt dat ons welzijn vaak sterk wordt beïnvloed door zorgen over geld."

Scania: Wij besteden veel tijd en aandacht aan het welzijn van onze medewerkers. Steeds meer medewerkers raakten, in lijn met de landelijke trend, in de problemen. Wij vinden het als organisatie belangrijk om ondersteuning op maat te kunnen bieden.

Ondersteuning op maat

Wij zijn een werkgroep gestart, met als doel het taboe op geldzorgen te doorbreken en de zelfredzaamheid van onze medewerkers te bevorderen. Samen met een externe partij hebben wij inloopbijeenkomsten ‘Grip op je knip’ voor medewerkers georganiseerd en ook onze leidinggevenden getraind in het herkennen van signalen. Daarnaast hebben wij intern een helpdesk geopend voor algemene financiële vraagstukken, waarbij doorverwijzing naar een cursus ‘Omgaan met geld’ of een budgetcoachtraject tot de mogelijkheden behoort. Inmiddels hebben we al meerdere medewerkers kunnen helpen. Een volgende stap in onze ondersteuning is het lanceren van een E-learning module. (Bron: Scania)


"Op een gegeven moment liepen de spanningen te hoog op en meldde zij zich ziek."

Nibud: Een medewerker van één van onze klanten zat al een tijd niet lekker in haar vel. Op een gegeven moment liepen de spanningen te hoog op en meldde zij zich ziek. Niet lang na haar ziekmelding kwamen er verzoeken tot loonbeslag binnen. In de gesprekken met de bedrijfsarts kwam ook naar voren dat geldproblemen één van de oorzaken achter de spanningen was. Voor het bedrijf was dus duidelijk geworden dat de medewerker hiermee aan de slag moest om het werk weer aan te kunnen.

Door inzet coach kon zij weer aan de slag

Maar hoe konden we de medewerker weer in actie krijgen? De leidinggevende is een persoonlijk gesprek aangegaan en heeft het onderwerp besproken. De medewerkster gaf aan dat zij wel geholpen wilde worden, maar het liefst door een onafhankelijk persoon, die niets met het werk te maken had. Op kosten van de werkgever is toen een budget-coach ingezet.

Toen de werkneemster eenmaal geholpen werd door de coach viel er een last van haar schouders. Hij zag in dat er een uitkomst was en kon na drie weken weer aan het werk. Haar hoofd zat niet meer vol met schulden en deurwaarders zodat zij zich weer kon concentreren op haar werk en na een half jaar weer de gewaarde werkneemster werd. (Bron Nibud)

Welke hulp kunt u bieden bij geldproblemen?
PostNL

Het belangrijk is om signalen van betalingsproblemen bij medewerkers te herkennen. Elly de Vries van Stichting Pensoneelsvoorzieningen PostNL legt uit waarom dat zo belangrijk is. 

1:11
Bekijk video
Verstrek een checklist

Voeg bijvoorbeeld de checklist 'Een kind krijgen en geldzaken' toe aan uw bedrijfsinformatie over ouderschapsverlof.

Bekijk de checklists
Herkent u de signalen voor geldzorgen?
Op dit gedrag moet u letten
© 2020 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Disclaimer  -  Persoonlijke cookie instellingen