Gebruikstips

Op deze website vindt u veel informatie en tips over verschillende thema's. Hieronder vatten we de belangrijkste punten samen. Hiermee willen we u helpen om concreet aan de slag te gaan. 

Een website voor werkgevers

Deze website is geschreven voor werkgevers en HR-verantwoordelijken. De informatie op deze site geeft u inzicht in de mogelijkheden. U bent vrij om informatie op deze website te delen met uw werknemers. Hoe u dat doet, kunt u het beste zelf beoordelen. U kunt informatie overnemen op uw intranet, in het personeelsblad of op plekken waar veel medewerkers samenkomen. U kunt informatie ook neerleggen bij de afdeling HR of bij de Arbo-arts. 

Hoe kunt u de website in praktijk brengen?


 1. 1
  Inventarisatie financiële fitheid

  Wilt u de financiële fitheid van uw werknemers stimuleren? Dan kunt het beste beginnen met een inventarisatie van de financiële fitheid van uw medewerkers en nagaan waar eventuele problemen liggen. Hierbij kunt u zich de volgende vragen stellen. Zijn er veel geldproblemen en/of wordt vaak loonbeslag gelegd, leiden scheidingen tot financiële problemen of complicaties voor de uitvoering van het werk (bijvoorbeeld de werktijden vanwege co-ouderschap), krijgt u vaak vragen om een voorschot? U kunt (periodiek) een peiling onder uw medewerkers houden. Vraag ook aan leidinggevenden, de bedrijfsarts, etc. met welke thema's van de website zij al dan niet te maken krijgen. 

 2. 2
  Selectie van thema's

  Op deze website besteden we aandacht aan veel thema's rondom financiële fitheid. U kunt zelf bepalen of u al deze thema's overneemt in uw communicatiemiddelen of dat u begint met enkele voor u belangrijke onderwerpen. Hier vindt u een overzicht. 

 3. 3
  Bepaal hoe u uw werknemers wilt helpen

  U kunt zelf het beste beoordelen hoe u uw werknemers kunt helpen bij geldzorgen. Dat hangt namelijk sterk af van de branche waarin uw organisatie werkt en welke rol u wilt spelen. Hieronder vindt u een aantal suggesties.

  Lees meer

  U kunt denken aan het aanbieden van:

  1. Checklists, flyers, en (op uw organisatie aangepaste) informatie
  2. Een financiële gezondheidscheck, financieel advies, pensioenplanning en andere relevante tools
  3. Vrije dagen of ruimte voor flexibel werken bij bepaalde levensgebeurtenissen
  4. Snelle doorverwijzing naar hulpverlening bij geldzorgen of werknemers die het moeilijk vinden om hun administratie te doen of om te gaan met geldzaken (intern of extern)
  5. Een luisterend oor bij moeilijke gebeurtenissen en problemen.
  Lees minder
 4. 4
  Hoe bereikt u uw medewerkers het beste?

  Hierbij is van belang hoe geletterd uw personeel is, of ze aanwezig zijn in uw bedrijf of extern werken, hoe groot uw bedrijf is, etc. Maar ook het gedrag van uw werknemers is relevant: lezen zij uw bedrijfswebsite of een personeelsblad? Komen ze naar informatiebijeenkomsten? Wie nemen ze in vertrouwen bij problemen?

  Lees meer

  Niet ieder kanaal is geschikt voor alle medewerkers. U kunt aan meerdere kanalen denken om uw werknemers te bereiken, bijvoorbeeld:

  • Uw personeelsblad of nieuwsblad
  • Intranet of uw bedrijfswebsite

  U biedt waarschijnlijk al over veel thema's informatie aan. Mogelijk kunt u hier iets aan toevoegen. U zou bijvoorbeeld de checklist 'een kind krijgen' aan uw regeling inzake ouderschapsverlof kunnen toevoegen. En heeft u ook al informatie opgenomen over de situatie bij overlijden, zoals het nabestaandenpensioen?

  Andere mogelijkheden: 

  • Een rek met folders en checklists op een laagdrempelige en anonieme plek
  • Een interne of extern voorlichtingsbijeenkomst
  • Een teamoverleg of andere interne reguliere bijeenkomst 
  • Een brief of een bijlage bij een brief
  • Een advies,- hulp- of bijpraatgesprek

  De activiteiten kunnen uitgevoerd worden door bijvoorbeeld de direct leidinggevende, de bedrijfsarts, een pensioen(communicatie)adviseur, een budgetcoach, een vertrouwenspersoon, de HR-verantwoordelijke, de directeur, etc.

  Lees minder
 5. 5
  Verankering in uw organisatie

  Wie speelt binnen uw organisatie een rol bij de thema's waarmee u van start gaat? In een kleine(re) organisatie speelt de directeur een belangrijke rol. In een grotere organisatie kan het gaan om de direct leidinggevende(n),  HR-medewerkers, een pensioendeskundige, de salarisadministrateur(s), de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk en de vertrouwenspersoon. Het is belangrijk dat zij weten wat hun rol is en wat zij kunnen aanbieden. Dit kunt u vast leggen in een document.

  Lees meer

  U kunt uw beleid verankeren in uw organisatie door bijvoorbeeld:

  • Vast te leggen hoe uw organisatie met situaties als loonbeslag, flexibel werken, mantelzorg, ouderschapsverlof, etc. omgaat
  • Intern betrokkenen te informeren over dit beleid op de manier die bij uw organisatie past
  • Ondersteunende trainingen aan te bieden over onder meer gespreksvoering, duurzame inzetbaarheid en het herkennen van financiële problemen
  • Een verantwoordelijke aan te wijzen binnen uw organisatie die periodiek met de personen in uw organisatie praat over hun rol en ervaring.
  Lees minder
 6. 6
  Externe expertise

  Wie heeft u buiten uw organisatie nodig en wie wilt u erbij betrekken? Het is handig om een overzicht te maken van relevante organisaties per thema. Veel voorzieningen zijn lokaal georganiseerd. Het loont om vooraf te inventariseren wat het aanbod is in de gemeenten van uw werknemers.

  Lees meer
  • Gebruik de wegwijzer om te ontdekken naar wie u uw medewerkers kunt doorverwijzen bij geldproblemen, juridische vragen of gewenste hulp met de administratie. U kunt bij geldproblemen altijd naar de gemeente van uw medewerker doorverwijzen.
  • Sommige werkgevers kiezen ervoor om bepaalde hulp in te kopen. Omdat dit sneller gaat, omdat u dit beter vindt of omdat u dit bij uw rol als werkgever vindt passen. Het is slim om dan tijdig te beginnen met een inventarisatie van de mogelijkheden.
  • Mogelijk staat bij een thema ook een andere specialist aangewezen. Bijvoorbeeld uw pensioenuitvoerder of een financieel adviseur/planner.
  Lees minder
 7. 7
  Evaluatie

  Het is zinvol om periodiek na te gaan wat de effecten zijn van uw inspanningen. Is de inzetbaarheid verbeterd (minder verzuim, toename productiviteit of kwaliteit, meer mobiliteit en ontplooiing etc.), voelt de werknemer zich geholpen en heeft hij een hogere waardering van u als werkgever, is het welzijn van uw medewerkers hoger en is de werksfeer verbeterd? En welke gevolgen zien de direct betrokkenen (leidinggevenden, HR, bedrijfsarts etc.)? Dit is uiteraard een project van lange(re) adem. Resultaten zullen niet altijd (direct) zichtbaar zijn. 

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Herkent u de signalen voor geldzorgen?
Op dit gedrag moet u letten
Verstrek een checklist

Voeg bijvoorbeeld de checklist 'Een kind krijgen en geldzaken' toe aan uw bedrijfsinformatie over ouderschapsverlof.

Bekijk de checklists
© 2020 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Toegankelijkheid  -  Persoonlijke cookie instellingen  -  Disclaimer