Geldproblemen

Vraagt uw werknemer regelmatig om een voorschot of overwerk? Meldt hij zich de laatste tijd vaker ziek? Is hij prikkelbaar of heeft hij moeite om zich te concentreren? De kans bestaat dat uw werknemer geldzorgen heeft. Op deze pagina leest u hoe u dit bespreekbaar maakt en wat u en uw organisatie kunnen doen als een medewerker geldzorgen heeft. 

Is er al loonbeslag gelegd? Kijk dan hier.

Hoe kunt u uw werknemer helpen?


 1. 1
  Ga met uw medewerker in gesprek

  Geldzorgen komen in alle lagen van de bevolking voor. Eén op de vijf huishoudens heeft hiermee te maken. Vaak komen die zorgen niet alleen. Soms is sprake van een scheiding, gaat de partner van de werknemer minder werken vanwege gezondheid of zorgtaken of wordt de partner ziek of ontslagen.  

  Lees meer

  Met de signaaltool kunt u geldzorgen herkennen

  Onze signaaltool kan u helpen bij het herkennen van geldzorgen bij uw medewerkers. Er bestaan ook workshops die werkgevers trainen in het herkennen van personeel met geldzorgen. Hier leert u ook hoe u dit kunt bespreken met uw medewerker. 

  Gesprekstips helpen bij het opstarten van het gesprek

  Voor het aanknopen van het gesprek kunt u onze gesprekstips gebruiken. U kunt uw medewerker ook verwijzen naar een vertrouwenspersoon, HR of bedrijfsmaatschappelijk werk.

  Lees minder
 2. 2
  Ondersteun uw medewerker

  U kunt uw medewerker op verschillende manieren helpen:

  • Voer op regelmatige basis gesprekken. Dat kan met een leidinggevende, maar ook met een vertrouwenspersoon of iemand van HR of bedrijfsmaatschappelijk werk.
  • Laat uw medewerker onder werktijd naar afspraken gaan of bellen om financiële problemen aan te pakken en op te lossen. Breng deze tijd niet in mindering op de vakantie-uren.  
  • Verwijs uw medewerker door voor hulp. Bied een budgetcoach aan, verwijs naar het interne sociaal fonds (als u dat heeft) of naar andere externe hulp.
  Lees meer

  U kunt een budgetcoach aanbieden

  Sommige werkgevers schakelen een budgetcoach in voor medewerkers met geldzorgen. Maak vooraf met uw medewerker afspraken over de voorwaarden waaronder u hulp biedt. Naast individuele hulp bieden budgetcoachorganisaties soms ook workshops voor groepen werknemers. Kijk hier voor meer informatie over budgetcoaches.

  Heeft u een sociaal fonds?

  Sommige werkgevers hebben een eigen sociaal fonds. Dat fonds helpt medewerkers met financiële problemen via leningen, giften en/of budgetcoaching.

  Hulp buiten uw organisatie

  U kunt ook verwijzen naar hulp buiten uw organisatie:

  1. Hulp bij juridische vraagstukken via het Juridisch Loket en Sociaal Raadslieden. Het kan dan gaan om een deurwaarder die zich niet aan de wet houdt, een naheffing van een energiebedrijf die niet klopt of een ex-partner die geen alimentatie betaalt.
  2. Vrijwilligers voor thuisadministratie. Dit kan een oplossing zijn voor medewerkers die geen inzicht hebben in hun inkomsten en uitgaven, stapels post hebben of moeite met het begrijpen van brieven. Een overzicht van vrijwilligers staat op de website LSTA.nl en op Geldfit.
  3. Budgetbeheer of beschermingsbewind. Daarmee worden de vaste lasten automatisch betaald. Uw medewerker houdt dan leefgeld over. Gemeenten bieden dit vaak aan in het kader van schuldhulpverlening, maar een werkgever kan dit ook inhuren.
  4. Hulp bij grote betalingsachterstanden en schulden. Hiervoor kunt u medewerkers doorverwijzen naar de gemeente. Een gemeente moet verplicht gratis schuldhulpverlening aanbieden aan inwoners. Sommige gemeenten hebben  daarnaast ook inloopspreekuren, loketten voor geldzaken of sociale wijkteams voor allerlei soorten ondersteuning. Gemeenten bieden ook wel budgetcursussen aan.

  Vindt uw medewerker de stap naar de gemeente (te) spannend, of heeft hij hulp nodig bij de voorbereiding van een gemeentelijk traject? Dan kan een vrijwilliger of budgetcoach wellicht helpen. U kunt eventueel de kosten hiervan voor uw rekening nemen.

  Een uitgebreider overzicht van hulp vindt u hier.

  Lees minder
 3. 3
  Verwijs uw medewerker naar relevante websites

  Op de website Wijzeringeldzaken.nl staat informatie over verschillende gebeurtenissen, met checklists om de financiële gevolgen daarvan te beperken. Bekijk ook de checklists.

  Op de website van Kandoor kunnen mensen geldvragen stellen via chat en email.

  Op de website Berekenuwrecht.nl kan uw medewerker nagaan voor welke toeslagen hij in aanmerking komt.

  Op de website Zelf je schulden regelen vindt uw medewerker een stappenplan om betalingsachterstanden zelf op te lossen. Uw medewerker kan ook incassokosten narekenen en gebruik maken van voorbeeldbrieven.

  Op Schuldenwijzer.nl kan uw medewerker zien wie beslag heeft gelegd en hoeveel hij nog moet betalen aan de schuldeisers. Uw medewerker heeft een DigiD nodig om in te loggen.

  U kunt als werkgever een abonnement nemen op de Nibud-geldplannen en deze aan uw medewerkers aanbieden.

  Medewerkers met kinderen kunnen op de website www.samenvoorallekinderen.nl voorzieningen aanvragen voor kinderen, zodat zij kunnen meedoen met schoolreisjes, sporten, een verjaardag vieren, zwemles en dergelijke.

 4. 4
  Wees terughoudend met een lening of een voorschot

  Soms kán een lening of voorschot helpen om de geldzorgen te verminderen. Maar wij raden u aan om hierin zeer terughoudend te zijn.

  Lees meer

  Er is sprake van een onverwachte gebeurtenis

  Een voorschot heeft vooral nut bij een eenmalige onverwachte gebeurtenis waarvoor acuut geld nodig is, zoals een begrafenis of kapotte auto. Het is geen oplossing als uw medewerker doorlopend geld tekort komt.

  Uw medewerker komt doorlopend geld tekort 

  Leen geen geld uit als uw medewerker doorlopend geld tekort komt. Door het lenen krijgt u een andere relatie met uw werknemer. U wordt schuldeiser van uw werknemer en u loopt financieel risico.

  Houd u aan deze regels als u besluit om geld te lenen aan uw medewerker: 

  1. Zorg dat u weet wat er aan de hand is.
  2. De lening biedt een structurele oplossing (uw medewerker kan met de lening bijvoorbeeld een verkeersboete betalen om zo gijzeling te voorkomen).
  3. U maakt afspraken over rente en aflossing.
  4. U legt de afspraken vast.
  Lees minder
 5. 5
  Schulden brengen integriteitrisico´s met zich mee

  U wilt er misschien niet aan denken, maar geldproblemen kunnen integriteitrisico’s met zich meebrengen. Denk aan fraude, diefstal of omkoping. Hoe groot deze kans is, hangt af van de branche waarin u werkt en wat de functie van de medewerker is. Om problemen uit te sluiten kunt u, bij voorkeur in overleg met de werknemer, besluiten om de werkzaamheden tijdelijk aan te passen. Bespreek dan ook wanneer de werknemer zijn oude taken weer kan oppakken.

Meer informatie:
 • Scheiden is een belangrijke oorzaak van geldproblemen. Lees hier wat u kunt doen.
 • Geldproblemen op de werkvloer komen vaak voor: 62% van de werkgevers geeft aan hiermee te maken te hebben. Lees meer in het rapport: Personeel met schulden.
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Let nog beter op werknemers met geldzorgen

De coronacrisis houdt veel werknemers bezig, zeker als ze al geldzorgen hebben. Wijzer in geldzaken heeft een groot aantal geldtips op een rij gezet. 

Geldtips tijdens de coronacrisis
werken
Geldproblemen voorkomen?

Het helpt als uw werknemers anticiperen op (mogelijke) gebeurtenissen zoals scheiden of overlijden. Het moment om hierover na te denken is als ze gaan samenwonen of trouwen.

Lees meer
"Dit voelt vreselijk, niet leefbaar. Ik slaap er slecht van. De hele dag ga je alleen maar denken hoe je de week doorkomt."
Uit rapport 'Huishoudens in de rode cijfers'
Naar wie kunt u uw werknemer verwijzen
Verzoek om voorschot?

Olaf Simonse vertelt hoe u het gesprek aan kunt gaan wanneer een verzoek om voorschot wordt gevraagd en geeft hiervoor tips.

0:59
Bekijk video
Zorg voor mangelzorgers
Zorg voor mantelzorgers

1 op de 5 werkenden combineert werk met mantelzorg. Dit zorgt voor de nodige belasting en druk. Hoe gaat uw organisatie hiermee om?

Lees best practices en tips
© 2021 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Toegankelijkheid  -  Persoonlijke cookie instellingen  -  Disclaimer