Pensioen

U biedt uw medewerkers een pensioenvoorziening aan. Waarschijnlijk dragen zowel uw bedrijf als de werknemer hier maandelijks of jaarlijks aan bij. Maar weten uw werknemers wat zij krijgen als zij met pensioen gaan? En of dit genoeg is om straks van rond te komen?

Hoe kunt u uw medewerker helpen?


 1. 1
  Zorg voor eenvoudige en gemakkelijk toegankelijke informatie over uw pensioenregeling

  De meeste medewerkers denken pas vlak voor hun pensioendatum aan hun pensioen, weten vooraf niet precies wanneer dat is en welk bedrag ze dan ontvangen. Pensioen is te belangrijk om er niet eerder bij stil te staan.

  Besteed regelmatig aandacht aan pensioen

  Werknemers vinden hun werkgever de meest voor de hand liggende partij om uitleg te geven over het pensioen. Het helpt als uw organisatie hier regelmatig aandacht aan besteedt. U kunt deze informatie vermelden op intranet, in uw personeelsblad of op een andere logische plek.

  Doet uw bedrijfstak mee met de zwaar werk regeling?

  In een aantal CAO’s worden afspraken gemaakt om vroegpensioen mogelijk te maken voor zware beroepen. Via deze ‘zwaar werk regeling’ kunnen medewerkers maximaal 3 jaar eerder stoppen. Meer informatie voor werkgevers en werknemers vindt u oa op: Rijksoverheid (algemene afspraken over de zwaar werk regeling) en zwaarwerkregeling (voorbeelden voor de bouwsector).

 2. 2
  Zoek aanknopingspunten om pensioen onder de aandacht te brengen

  Er zijn verschillende momenten om aandacht te besteden aan het pensioen van uw medewerkers.

  • Bij indiensttreding bent u verplicht om medewerkers de Pensioen 1-2-3 te overhandigen. Hierin wordt uw pensioenregeling overzichtelijk uitgelegd. Eventueel kunt u de pensioenregeling nog verder toelichten.
  Lees meer
  • Uw medewerkers ontvangen elk jaar van de pensioenuitvoerder een Uniform Pensioenoverzicht. Vaak weet u van tevoren al wanneer uw medewerkers dit krijgen. U kunt op dat moment informatie over pensioen delen.
  • Pensioen is vaak in het nieuws. Of het nu gaat om de verhoging van de AOW-leeftijd, de mogelijke korting op pensioenen of de lage rente. Ook dat is een aanknopingspunt om informatie te delen over pensioen.
  • U kunt op een willekeurig moment tijdens een lunch of andere bijeenkomst een presentatie (laten) houden over uw pensioenregeling of meedoen aan de jaarlijkse Pensioendriedaagse
  Lees minder
 3. 3
  Verwijs naar de pensioentool

  De pensioentool geeft uw medewerkers inzicht in hun pensioensituatie. Wat is hun verwachte AOW-leeftijd (die stijgt immers met de levensverwachting)? Is het pensioen straks wel afdoende? Is het huis afbetaald als uw werknemer met pensioen gaat? Hoe laat uw werknemer gezinsleden achter bij overlijden? De laagdrempelige pensioentool helpt uw werknemer om hiermee aan de slag te gaan. 

  Met de Pensioenchecklist kunnen medewerkers per gebeurtenis / verandering in hun leven (relatie, wonen, werken) nagaan wat er al is geregeld en waar ze zelf aan moeten denken, als het om hun pensioen gaat.

 4. 4
  Laat uw medewerkers de Pensioen-schijf-van-vijf doen

  Pensioen is meer dan alleen het inkomen van de pensioenuitvoerder. Uw medewerker heeft recht op AOW en misschien heeft hij zelf een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening voor pensioen. Vermogen (zoals spaargeld en beleggingen) en een eigen huis zijn ook relevant voor het pensioen. De Pensioenschijf-van-vijf houdt rekening met al deze elementen. De Pensioenschijf-van-vijf gaat daarmee een stap verder dan de pensioentool.

 5. 5
  Besteed extra aandacht aan het nabestaandenpensioen

  Veel medewerkers weten niet precies hoe het zit met het inkomen voor hun nabestaanden. Daarom is het belangrijk dat ze nagaan hoe dat zit. Er zijn namelijk twee vormen van nabestaandenpensioen: nabestaandenpensioen op risicobasis en nabestaandenpensioen op opbouwbasis. Daarnaast is er de ANW-uitkering van de overheid. Die keert alleen uit als de nabestaande(n) aan de voorwaarden voldoen. Veel werkgevers bieden ook nog de mogelijkheid om een ANW-hiaatverzekering af te sluiten.

  U kunt uw medewerkers helpen door hen voor te lichten over wat u heeft geregeld binnen uw pensioenregeling. Ook kunt de werknemers verwijzen naar MijnPensioenoverzicht.nl.

 6. 6
  Wijs op de mogelijkheid van een financieel plan

  Een goed financieel plan helpt uw medewerkers bij het krijgen van inzicht in hun pensioensituatie. Hoe eerder uw medewerkers een financieel plan laten maken, hoe beter het voor hen is.

  Lees meer

  Huur een financieel planner in

  Een financieel planner kan uw medewerkers uitleggen wat hun mogelijkheden zijn (zoals eerder stoppen of juist langer doorwerken, deeltijdpensioen, hoog-laag pensioen) en een aantal scenario’s schetsen. Dan weten ze al snel of ze op de goede weg zijn. En als bijsturen nodig is, hebben ze daarvoor nog ruim de tijd. Een financieel planner kost geld. U kunt aanbieden om een deel van de kosten voor uw rekening te nemen.

  Lees minder
Meer informatie:
 • Ook bij indiensttreding is uw pensioenvoorziening een belangrijk onderwerp.
 • Wilt u weten hoe u kunt helpen geldproblemen te voorkomen? Lees hier meer.
 • Hoe stimuleren we 55-minners om actie te ondernemen voor hun pensioen? Lees het rapport.
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Eenvoudige en heldere pensioencommunicatie?
Bekijk de pensioen toolkit
Ben ik verplicht om mijn werknemers een pensioenvoorziening aan te bieden?
Rapport: Pensioen en financiële levensloop
Pensioen of doorwerken?

Wilt u uw medewerkers goed voorbereiden op pensioen of doorwerken? Geef hen dan financieel inzicht. In deze video ziet u hoe ABN AMRO Bank dit aanpakt. 

3:04
Bekijk video
© 2021 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Toegankelijkheid  -  Persoonlijke cookie instellingen  -  Disclaimer