Preventie

Financiële problemen kunnen door allerlei oorzaken ontstaan: van moeite met rondkomen tot een echtscheiding of een onverkoopbaar huis met een restschuld. U kunt als werkgever een bijdrage leveren in het voorkomen van schulden en financiële stress bij uw werknemers.

 1. 1

  Wees alert op vroege signalen

  Door mee te denken bij grote levensgebeurtenissen kunt u geldzorgen bij uw werknemers helpen voorkomen. Denk aan uit elkaar gaan, een kind krijgen, ziekte, mantelzorg, ontslag of overlijden van de partner. U kunt bijvoorbeeld onze checklists geven of een gesprek met een budgetcoach of financieel adviseur aanbieden.

  Naast leidinggevenden en HR-professionals kunnen bedrijfsmaatschappelijk werk en de bedrijfsarts attent zijn op levensgebeurtenissen en andere vroege signalen, zoals geldstress, minder concentratie en (kort) ziekteverzuim. In onze signaaltool of de herken- en-verwijskaart geven wij een overzicht van meer signalen en wat u kunt doen. Het Nibud en diverse budgetcoaches bieden workshops aan om geldzorgen te herkennen en te bespreken.

  Mocht u werknemers hebben die laaggeletterd zijn, dan lopen zij een grotere kans op geldzorgen. Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over laaggeletterde werknemers.

 2. 2

  Besteed regelmatig aandacht aan geldzaken

  Op praten over geld en geldzorgen rust vaak een taboe. Door het te bespreken bij het aannemen van een nieuwe werknemer, tijdens de introductiedag voor nieuwe werknemers en tijdens functioneringsgesprekken wordt het makkelijker voor zowel werkgever als werknemer om hierover te praten. Ook kan het helpen om in het teamoverleg kort te vertellen welke hulp beschikbaar is bij geldzorgen. 

  Sommige werkgevers leggen flyers neer, hangen posters op over hulp bij geldzaken (zie onze toolkit) of ze organiseren inloopspreekuren over geld. U kunt ook een Nibud geldkrant op maat laten maken voor uw werknemers. Of placemats, onderzetters of sleutelhangers laten maken met daarop informatie over geldzaken en het hulpaanbod. U kunt ook in uw nieuwsbrief of personeelsblad of op uw intranet regelmatig aandacht besteden aan geldzaken. Bijvoorbeeld de Week van het geld (in maart), belastingaangifte (april), betaling van het vakantiegeld of dertiende maand, feestdagen, overstappen van zorgverzekering (december), en goede voornemens in januari. Kijk voor meer inspiratie op de Financieel Fit kalender van Doorzaam.

 3. 3

  Bied een financiële gezondheidscheck aan

  Veel mensen overzien niet welke financiële risico’s ze lopen. Het maakt daarbij niet uit hoeveel ze verdienen of welk werk ze doen. U kunt werknemers inzicht geven met een financiële gezondheidscheck. Er zijn verschillende mogelijkheden. 

  Het kan gaan om een check op de huidige situatie, bijvoorbeeld over voldoende buffer, inkomsten en uitgaven op een rij zetten, gebruik van voorzieningen en toeslagen. In dat geval is een gesprek met een budgetcoach aan te raden.

  Als het gaat om pensioenkeuzes, de gevolgen van meer of minder werken en het eventuele financieel risico dat de werknemer en het gezin loopt bij levensgebeurtenissen (werkloosheid, scheiding, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen en overlijden), dan kan een financieel planner daarbij helpen.

 4. 4

  Verwijs naar websites met informatie over geldzaken

  Voor levensgebeurtenissen kunt u werknemers wijzen op de website Wijzeringeldzaken.nl. Daarop staan geldtips voor alle leeftijden en levensgebeurtenissen, zoals samenwonen of trouwen, een kind krijgen, een huis kopen, scheiden, kinderen die 18 worden of gaan studeren, ontslag, pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Maar ook huishoudboekjes en leren omgaan met geld. De checklist 'Geldzaken op orde' helpt bij het op orde houden van inkomsten en uitgaven en het bewaren van overzicht. 

  Een ander handig hulpmiddel is de Kandoor chatbot voor de beantwoording van allerlei geldvragen.

  Neemt u iemand in dienst die een uitkering ontving? Dan kan werken grote gevolgen hebben voor het huishoudboekje van uw nieuwe werknemer. De Uitkeringnaarwerk berekenaar van het Nibud geeft inzicht. Eventueel kunt u aanbieden om uw werknemer te helpen bij het beantwoorden van de vragen.

 5. 5

  Organiseer een workshop over geldzaken

  De workshop kan gaan over pensioenvoorlichting, de risico’s die mensen lopen als ze ziek worden, uit elkaar gaan of aandachtspunten bij de aankoop van een huis. Een andere invalshoek is een workshop over rondkomen met weinig geld.

  Bedenk vooraf welke locatie past bij het onderwerp, omdat praten over geldzaken voor veel mensen nog taboe is. Een bijeenkomst over pensioen kan prima op de werkvloer, een workshop over rondkomen met weinig geld kan beter plaatsvinden op een locatie buiten de deur. Workshops worden o.a. aangeboden door het Nibud, CNV geldzorg, diverse budget coaches, financieel adviseurs en planners. 

 6. 6

  Bied werknemers een tool of e-learning aan over geld

  Er zijn diverse tools beschikbaar om uw werknemer te helpen om beter om te gaan met hun geld. Voorbeelden hiervan zijn digitale huishoudboekjes, de finsnap tool, Nibud geldplannen, het Geldvinder platform voor financiële fitheid en de mijnsofie app met extra diensten voor werkgevers.

  Ook zijn er diverse e-learnings beschikbaar, zoals de online cursus: Aan de slag met je geldzaken van het Nibud, drie email-coaching programma’s van het Nibud en realitycheck (3 korte lessen). Er zijn ook e-learnings die werkgevers tegen betaling kunnen aanbieden, zoals:

  Diverse werkgevers laten hun medewerkers een e-learning volgen om mensen in hun omgeving te helpen met geldzaken.

  Indien u veel laaggeletterden in dienst heeft, dan is een fysieke cursus over omgaan met geld geschikter, zoals Voor t zelfde geld (stichting lezen & schrijven).

 7. 7

  Peiling financiële fitheid

  Om een eerste indruk te krijgen hoe financieel fit uw werknemer zijn, kunt u bij de salarisadministratie navragen hoeveel loonbeslagen en CAK-meldingen (inhouding op het salaris vanwege betalingsachterstanden bij de zorgpremie) er zijn en hoeveel verzoeken om voorschotten. 

  U kunt ook via een enquête of via een medewerkers tevredenheidsonderzoek uw werknemers anoniem vragen naar financiële fitheid en naar hun behoefte aan ondersteuning.

  Ook bieden sommige budgetcoaches een peiling op maat aan.

 8. 8

  Meer tips voor opschalen

  Wilt u uw aanpak van geldzorgen opschalen en/of in beleid verankeren? Bekijk dan de tips op schuldeninbedrijf.nl. Daarop worden oplossingen gedeeld voor werkgevers die het bereik en effect willen vergroten. De tips zijn afkomstig van werkgevers die al enige tijd met het onderwerp bezig zijn. Er is ook een samenvatting van die tips beschikbaar.