Hulp bij administratie en geldzorgen

Als u weet of vermoedt dat uw werknemer geldzorgen heeft, moeite heeft met zijn administratie of geen inzicht heeft in inkomsten en uitgaven, dan vindt u op deze pagina een overzicht van organisaties die kunnen helpen. Door tijdig actie te ondernemen, kunnen grotere problemen worden voorkomen.

Indien uw werknemer al grote betalingsachterstanden heeft of er bv. uithuiszetting dreigt, kijk dan op de pagina over schuldhulpverlening.

Partijen die uw medewerker kunnen helpen:

 1. 1

  Hulp van vrijwilligers

  Voor vragen over geldzaken, beter rondkomen, samen kijken waar heb je recht op hebt en moeilijke brieven begrijpen kan iedereen terecht bij inlooppunten van Samen erop vooruit. Er zijn meer dan honderd punten, waar getrainde vrijwilligers van bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje en Humanitas mensen gratis helpen.

  Er zijn ook vrijwilligers die mensen thuis kunnen ondersteunen bij geldzaken en administratie. Ze nemen samen de post door, zetten inkomsten en uitgaven op een rij, bekijken welke openstaande rekeningen en schulden er zijn, kijken hoe iemand beter kan rondkomen, waar mensen recht op hebben en bepalen samen welke acties nodig zijn. De hulp van vrijwilligers is tijdelijk en gratis. Humanitas en Schuldhulpmaatje zijn grote vrijwilligersorganisaties op het gebied van geldzaken, zij zijn in veel gemeenten actief. Daarnaast zijn er verschillende lokale initiatieven. De gemeente en Geldfit (0800-8115) kunnen helpen bij het vinden van een vrijwilliger. 

  U kunt uw werknemer ook attenderen op de Fikks-app. Via deze app zoekt uw werknemer een buddy die hem op afstand kan helpen met geldvragen.

 2. 2

  Budgetcoach voor inzicht in inkomsten en uitgaven

  Is er loonbeslag gelegd? Of heeft u een CAK-melding ontvangen (waarbij u een deel van het loon moet inhouden voor de zorgverzekering)? Of heeft uw werknemer geen inzicht in betalingsachterstanden, inkomsten en uitgaven, moeite met rondkomen of worstelt hij met toeslagen en/of belastingaangiftes? Dan kan een budgetcoach (op kosten van de werkgever) uitkomst bieden.

  Een budgetcoach kan ook nuttig zijn bij levensgebeurtenissen die inkomsten en uitgaven beïnvloeden, zoals uit elkaar gaan, minder werken vanwege zorgtaken of gezondheid, ziekte of ontslag, kosten voor kinderen, overlijden van de partner of met pensioen gaan. Een budgetcoach kan dan financiële problemen voorkomen en voor rust zorgen. 

  Geef in het gesprek met uw werknemer aan dat geldzorgen vaak voorkomen, zeker in deze dure tijden. En wat hij kan verwachten: een budgetcoach denkt mee, maar uw werknemer houdt zelf de regie over zijn uitgaven. En geef aan wat het oplevert: minder geldstress, meer tijd en geld voor leuke dingen voor hemzelf en zijn gezin. Dat verlaagt de drempel om hulp te accepteren.

  Budgetcoach is een vrij beroep. Indien u een budgetcoach wilt inhuren voor uw werknemers, vraag dan naar werkwijze, opleiding, referenties en tarieven. Spreek ook af wat het maximum is wat u per geholpen werknemer wilt betalen en wat de budgetcoach daarvoor doet. Bijvoorbeeld hoeveel gesprekken nodig zijn om te inventariseren wat de inkomsten zijn, inzicht te krijgen in de uitgaven en betalingsachterstanden van uw werknemers en wat daarna het vervolg is qua ondersteuning.

 3. 3

  Gemeente en sociaal wijkteam

  Alle gemeenten bieden gratis schuldhulp aan inwoners, als de betalingsachterstanden en schulden zo hoog zijn dat mensen deze zelf niet meer kunnen oplossen. Bij het indienen van een aanvraag moet uw werknemer meestal een aantal zaken aanleveren, zoals een overzicht van alle schuldeisers / betalingsachterstanden en schulden, toeslagen hebben aangevraagd waar hij recht op heeft en andere gegevens aanleveren. Soms helpt de gemeente daarbij, maar dat is niet in alle gemeenten zo. Dan is hulp van een budgetcoach of vrijwilliger aan te raden om te helpen met de aanvraag. Kijk voor meer informatie op onze pagina over schuldhulpverlening

  Veel gemeenten werken met sociale wijkteams die inwoners met allerhande problemen kunnen helpen (financieel, gezondheid, gezin, huisvesting, etc.). Sociale wijkteams zijn in sommige gemeenten ook de toegangspoort tot de schuldhulpverlening.

  Daarnaast bieden veel gemeenten inloopspreekuren over geldzaken, formulierenbrigades en budgetcursussen. Het aanbod verschilt per gemeente. Deze hulp is ook te vinden via Geldfit (0800-8115); via een korte test kan men zien welke hulp per gemeente beschikbaar is.

  U kunt uw werknemer stimuleren om hulp te zoeken, door aan te bieden dat hij een afspraak kan maken in werktijd, zonder dat dit ten koste gaat van de vakantie-uren.

 4. 4

  Budgetbeheer voor betaling van de vaste lasten

  Uw werknemer voorkomt veel financiële problemen als hij zijn vaste lasten op tijd betaalt. Daarbij kunt u denken aan de huur of de hypotheek, de kosten van energie en water en de premie voor de zorgverzekering. Krijgt u signalen dat dit niet (goed) lukt? Dan is budgetbeheer wellicht een oplossing.

  Bij budgetbeheer wordt het inkomen overgemaakt naar een budgetbeheerder. Deze betaalt de vaste lasten. Afhankelijk van het type budgetbeheer ontvangt uw werknemer weekgeld (een vast bedrag per week voor de alledaagse uitgaven) of het resterende inkomen.

  Budgetbeheer en beschermingsbewind worden door veel gemeenten aangeboden als onderdeel van schuldhulpverlening. Gemeenten zijn vrij om te bepalen aan welke groepen burgers zij dit aanbieden. Vaak is dit beheer tijdelijk van aard.

  U kunt budgetbeheer eventueel ook zelf inkopen, als uw werknemer geen recht heeft op gratis budgetbeheer. 

 5. 5

  Beschermingsbewind bij permanente problemen

  Sommige mensen hebben langdurig intensieve ondersteuning nodig bij het betalen van rekeningen en administratie. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van laaggeletterdheid, mentale of fysieke beperkingen, een verslaving of een heel ingewikkelde schuldenlast. Dan kan een professionele bewindvoerder een oplossing zijn. Let erop dat deze is aangesloten bij de brancheorganisatie Horus (https://www.horus.nl/) of bij de NBBI (https://www.nbbi.eu/).

  De bewindvoerder regelt alle administratieve zaken, betaalt de vaste lasten, zorgt voor inkomensaanvullende voorzieningen, vraagt toeslagen en verzekeringen aan en verzoekt om kwijtschelding van lokale belastingen.

  Uw werknemer moet bij de kantonrechter vragen om beschermingsbewind. Om de paar jaar wordt bezien of het nodig is om de bewindvoering te verlengen. Meer over bewind en de procedure vind u op de website van het Juridisch Loket en op Rechtspraak.nl.

  Een professionele bewindvoerder kost ruim €100 per maand, hiervoor gelden vaste tarieven. Daarnaast ontvangt de bewindvoerder ook een vergoeding voor de intake. In principe zijn de kosten voor rekening van uw werknemer. Bij een laag inkomen kan uw werknemer recht hebben op bijzondere bijstand van zijn gemeente, voor de kosten van beschermingsbewind. Soms bieden gemeenten beschermingsbewind gratis aan bij schuldhulpverlening.