Hulp bij administratie en geldzorgen

U weet of vermoedt dat uw medewerker geldzorgen heeft, moeite heeft met zijn administratie of geen inzicht heeft in inkomsten en uitgaven. Hier vindt u een overzicht van organisaties die uw medewerker kunnen helpen. Indien uw medewerker grote betalingsachterstanden heeft en bijvoorbeeld loonbeslag of een CAK-melding, kijk dan op de pagina over schuldhulpverlening.

Als uw medewerker op tijd om hulp vraagt, voorkomt hij grotere financiële problemen en loonbeslagen. Twijfelt u over de beste hulpvorm voor uw medewerker? Neem dan telefonisch of per email contact op met de Nibud helpdesk voor werkgevers of met Geldfit (0800-8115). 

Partijen die uw medewerker kunnen helpen:


 1. 1
  Hulp bij thuisadministratie

  Er zijn verschillende hulporganisaties actief op het gebied van thuisadministratie. Een vrijwilliger komt dan bij uw medewerker thuis. Ze nemen samen de post door, zetten inkomsten en uitgaven op een rij, bekijken welke openstaande rekeningen en schulden er zijn, en bepalen welke acties nodig zijn. De hulp van een vrijwilliger is tijdelijk en gratis.

  Thuisadministratie

  Humanitas en SchuldHulpMaatje zijn de grootste organisaties; daarnaast zijn er nog verschillende lokale initiatieven. Op de website van de LSTA (Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie) ziet u welke vrijwilligersorganisaties actief zijn in de gemeente(n) waar uw medewerkers wonen. De gemeente en Geldfit (0800-8115) kunnen ook helpen bij de verwijzing naar vrijwilligers. 

  Koppelen aan een 'buddy' 

  U kunt uw werknemer ook attenderen op de Fikks-app. Via deze app zoekt uw werknemer een buddy die hem op afstand kan helpen met geldvragen.

 2. 2
  Budgetcoach voor inzicht in inkomsten en uitgaven

  Heeft uw medewerker geen inzicht in hoeveel hij maandelijks uitgeeft, bij wie hij achterstanden of schulden heeft of hoeveel hij maandelijks te besteden heeft? Is er loonbeslag gelegd of heeft u een CAK-melding ontvangen? Of worstelt hij met toeslagen en/of belastingaangiftes? Dan kan een budgetcoach uitkomst bieden.

  Budgetcoach kiezen

  Een budgetcoach kan ook nuttig zijn bij levensgebeurtenissen die inkomsten en uitgaven beïnvloeden, zoals uit elkaar gaan, minder werken vanwege zorgtaken of gezondheid, ziekte of ontslag, kosten voor kinderen, overlijden van de partner of met pensioen gaan. Een budgetcoach kan financiële problemen voorkomen en voor rust zorgen. 

  Budgetcoach is een vrij beroep. Indien u een budgetcoach wilt inhuren voor uw medewerkers, vraag dan naar werkwijze, opleiding, referenties en tarieven. Spreek ook af wat het maximum is wat u per geholpen medewerker wilt betalen en wat de budgetcoach daarvoor doet. Bijvoorbeeld hoeveel gesprekken om te inventariseren wat de inkomsten zijn, inzicht in de uitgaven en betalingsachterstanden van uw medewerker en wat daarna het vervolg is qua ondersteuning.

  U kunt als werkgever ook een budgetcoach inhuren via het Nibud; meer informatie daarover vindt u op de website van het Nibud.

 3. 3
  Gemeente en sociaal wijkteam

  Gemeenten bieden gratis schuldhulp aan hun inwoners als de betalingsachterstanden en schulden zo hoog zijn dat mensen deze zelf niet meer kunnen oplossen (zie de pagina schuldhulpverlening). Daarnaast bieden veel gemeenten inloopspreekuren over geldzaken, formulierenbrigades en budgetcursussen. Het aanbod verschilt per gemeente.

  Sociale wijkteams

  Veel gemeenten werken met sociale wijkteams die inwoners met allerhande problemen kunnen helpen (financieel, gezondheid, gezin, huisvesting, etc.). Sociale wijkteams zijn in veel gemeenten ook de toegangspoot tot de schuldhulpverlening. U kunt uw medewerker stimuleren om hulp te zoeken door aan te bieden dat hij een afspraak kan maken in werktijd, zonder dat dit ten koste gaat van de vakantie-uren.

  Schuldhulpverlening

  Gemeenten bieden gratis schuldhulp aan inwoners. Bij het indienen van een aanvraag moet uw medewerker een overzicht maken van alle schuldeisers en moet zijn inkomen op orde zijn. Dat betekent ook dat uw medewerker de toeslagen heeft aangevraagd waar hij recht op heeft en dat de beslagvrije voet goed is berekend. Soms helpt de gemeente daarbij (bijvoorbeeld door een Wijkteam). Zo niet, dan is hulp van een budgetcoach of vrijwilliger aan te raden. Kijk voor meer informatie op onze pagina over schuldhulpverlening

 4. 4
  Budgetbeheer voor betaling van de vaste lasten

  Uw medewerker voorkomt veel financiële problemen als hij zijn vaste lasten op tijd betaalt. Daarbij kunt u denken aan de huur of de hypotheek, de kosten van energie en water en de premie voor de zorgverzekering. Krijgt u signalen van uw medewerker dat hem dit niet (goed) lukt? Dan is budgetbeheer wellicht een oplossing.

  Budgetbeheerder

  Bij budgetbeheer wordt het inkomen overgemaakt naar een budgetbeheerder. Deze betaalt de vaste lasten. Afhankelijk van het type budgetbeheer ontvangt uw medewerker weekgeld (een vast bedrag per week voor de alledaagse uitgaven) of het resterende inkomen.

  Budgetbeheer en beschermingsbewind worden door veel gemeenten aangeboden als onderdeel van schuldhulpverlening. Gemeenten zijn vrij om te bepalen aan welke groepen burgers zij dit aanbieden. Vaak is dit beheer tijdelijk van aard.

  Zelf inkopen

  U kunt budgetbeheer eventueel ook zelf inkopen als uw medewerker in zijn woonplaats geen recht heeft op gratis budgetbeheer. 

 5. 5
  Beschermingsbewind bij permanente problemen

  Sommige mensen hebben langdurig intensieve ondersteuning nodig bij het betalen van rekeningen en administratie. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van mentale of fysieke beperkingen, laaggeletterdheid, een verslaving of een heel ingewikkelde schuldenlast. Om de paar jaar wordt bezien of het nodig is om de bewindvoering te verlengen. 

  Volledige financiële ondersteuning

  De bewindvoerder regelt alle administratieve zaken, betaalt de vaste lasten, zorgt voor inkomensaanvullende voorzieningen, vraagt toeslagen en verzekeringen aan en verzoekt om kwijtschelding van lokale belastingen. Uw medewerker moet bij de kantonrechter vragen om beschermingsbewind. Meer over deze procedure vind u op de website van het Juridisch Loket.

  Mogelijkheden bij de gemeente

  Een bewindvoerder kost ruim €100 per maand, hiervoor gelden vaste tarieven. Daarnaast ontvangt hij ook een vergoeding voor de intake. In principe zijn de kosten voor rekening van uw medewerker. Is het inkomen van uw medewerker minder dan 110 procent van de voor hem geldende bijstandsnorm? Dan heeft uw medewerker recht op bijzondere bijstand van zijn gemeente. En soms bieden gemeenten beschermingsbewind gratis aan bij schuldhulpverlening.

Deel deze informatie met anderen: