Ziekte

Uit onderzoek blijkt dat werknemers die geldzorgen hebben gemiddeld 7 dagen extra ziek zijn (Nibud onderzoek Personeel met schulden, 2017). Er is ook een ander verband tussen ziekte en geld: een werknemer die vanwege ziekte minder inkomsten heeft of hogere uitgaven heeft, kan geldzorgen krijgen.

Op deze pagina leest u hoe u zieke werknemers met geldzorgen een helpende hand kunt geven. Voor de regels rondom ziekteverzuim kunt u kijken op ondernemersplein/ziekteverzuim.

 1. 1

  Verwijs naar de checklist 'geldzaken bij ziekte'

  De checklist ziekte en geldzaken geeft uw werknemer informatie over de gevolgen van zijn ziekte voor het inkomen nu en later. Uw medewerker leest hier ook wat er gebeurt bij arbeidsongeschiktheid.

 2. 2

  Wijs de bedrijfsarts op de mogelijkheid van geldzorgen

  Het is belangrijk dat de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk mogelijke geldzorgen meenemen in hun gesprekken met werknemers en weten waar hulp te vinden is.

 3. 3

  Zorg voor hulp bij inkomensterugval

  Het is raadzaam om tijdig te bespreken wat ziek zijn betekent voor de loondoorbetaling van de werknemer als u verwacht dat uw medewerker langdurig ziek thuis zit. Laat bij voorkeur de gevolgen voor het salaris doorrekenen, zodat de werknemer weet hoeveel hij netto uitgekeerd krijgt. Ziekte betekent direct of op termijn een lager inkomen.

  Op de website van het Ondernemersplein leest u meer over loondoorbetaling bij ziekte. Voor uw werknemers kan de website van het juridisch loket behulpzaam zijn. De inkomensterugval bij ziekte kan nog groter zijn als een werknemer voorheen veel overuren maakte of extra inkomen had wegens avond-, nacht- of weekenddiensten.

  Budgetcoach of financieel planner

  Als het inkomen daalt, kan uw werknemer waarschijnlijk moeilijker rondkomen. Het is belangrijk dat uw werknemer zijn inkomsten en uitgaven bekijkt en nagaat op welke sociale voorzieningen, belastingaftrek, toeslagen en lokale tegemoetkomingen of ondersteuning hij recht heeft vanwege zijn lagere inkomen en ziekte of handicap. U kunt daarvoor een budgetcoach aanbieden of een gesprek met een financieel planner. Als uw werknemer langduriger hulp nodig heeft bij geldzaken, dan kunt u doorverwijzen naar hulp. Bij langdurige of chronische ziekte kunt u een specialist inschakelen die goed op de hoogte is van de sociale, fiscale en juridische wetgeving.