Bijna met pensioen

Als uw werknemer ouder wordt en de pensioenleeftijd nadert, heeft hij vaak allerlei vragen: wanneer kan ik met pensioen, hoeveel pensioen krijg ik precies en wat zijn mijn keuzemogelijkheden?  Als werkgever kunt u uw werknemer een helpende hand bieden bij de voorbereiding op het pensioen.

 1. 1

  Help bij inzicht krijgen in de ingangsdatum van het pensioen

  Veel mensen weten niet precies wanneer ze met pensioen kunnen gaan. Dat komt (ook) doordat er de afgelopen jaren veel is veranderd.

  U kunt een korte pensioentool met uw werknemers delen en bijvoorbeeld op uw intranet plaatsen. Zoals de rekenhulp aow leeftijd, of de tool Later goed geregeld.
  Op mijnpensioenoverzicht kunnen werknemers in detail zien hoeveel pensioen zij kunnen verwachten en wat er gebeurt als ze eerder stoppen met werken. Van uw pensioenfonds ontvangt uw werknemer jaarlijks een overzicht van het pensioen wat daar is opgebouwd.  

  In sommige cao’s worden afspraken gemaakt om vroegpensioen mogelijk te maken voor zware beroepen. Via deze ‘zwaar werk-regeling’ kunnen werknemers maximaal 3 jaar eerder stoppen. Meer informatie vindt u op: zwaarwerkregeling.nl (voorbeelden voor de bouwsector).

 2. 2

  Geef overzicht van de keuzes binnen uw pensioenregeling

  De meeste pensioenregelingen bieden verschillende mogelijkheden. Elke keuze heeft gevolgen voor de hoogte van het pensioen. Hieronder volgen de meest gangbare mogelijkheden:

  Eerder of later met pensioen

  Veel pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om de pensioendatum te vervroegen of uit te stellen. Vervroegen betekent een lager pensioen, uitstellen levert een hoger pensioen op.

  Een hoog/laag-pensioen

  Uw werknemer ontvangt eerst een aantal jaren een hoger pensioen en daarna een lager pensioen. Dat kan aantrekkelijk zijn als hij vlak na zijn pensionering nog grote uitgaven verwacht (bijvoorbeeld aflossing van de hypotheek of een grote reis).

  Een laag/hoog-pensioen

  Uw werknemer ontvangt de eerste jaren na zijn pensioen een lager pensioen en daarna een hoger pensioen. Dit is een optie als hij na de pensioendatum nog in deeltijd blijft werken of op dat moment een werkende partner heeft.

  Ouderdomspensioen uitruilen voor nabestaandenpensioen

  Uw werknemer ruilt een deel van het ouderdomspensioen in voor een (hoger) nabestaandenpensioen voor de partner en/of kinderen. Het ouderdomspensioen gaat dan omlaag.

  Nabestaandenpensioen uitruilen voor ouderdomspensioen 

  Heeft de werknemer geen nabestaanden? Of heeft de partner voldoende eigen inkomen of pensioen? Dan kan dit een slimme optie zijn. Het nabestaandenpensioen vervalt en het ouderdomspensioen gaat omhoog.

  Keuzemogelijkheden bij een beschikbare premieregeling

  Is uw pensioenregeling een beschikbare premie regeling? Dan bouwt uw werknemer een pensioenkapitaal op. Op de pensioendatum moet hij met dat bedrag een pensioenuitkering kopen. Dat kan bij de pensioenverzekeraar waar het pensioenkapitaal is opgebouwd, maar ook bij een andere pensioenverzekeraar. Uw werknemer kan bij verschillende pensioenverzekeraars een offerte opvragen en de pensioenuitkering kopen bij de verzekeraar met het hoogste bod.

 3. 3

  Zicht op toekomstige inkomsten en uitgaven

  Veel mensen vinden het lastig om een compleet beeld te krijgen van hun inkomsten en uitgaven na de pensioendatum. Met onderstaande tips en tools kunt u uw werknemer op weg helpen.

  Mijnpensioenoverzicht.nl

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl krijgt uw werknemer een persoonlijk overzicht van de AOW, het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Hier vindt hij ook het pensioen dat is opgebouwd bij andere pensioenuitvoerders (bij eerdere werkgevers). Uw werknemer kan ook het huidige netto-inkomen vergelijken met het toekomstige netto-pensioen en zien wat de gevolgen zijn van eerder stoppen met werken.

  Pensioen schijf van vijf

  Met de Pensioenschijf-van-vijf krijgt uw werknemer een breder overzicht van zijn inkomsten na de pensioendatum. De inkomsten kunnen bestaan uit AOW, ouderdomspensioen, lijfrentes of banksparen, bijverdiensten, eigen geld en de overwaarde van een koopwoning. 

  Financieel planner

  U kunt ook een gesprek met een financieel planner aanbieden om de verschillende keuzemogelijkheden door te rekenen. Of bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Pensioen3daagse uw werknemers informatie bieden over pensioenkeuzes. Op de website van de Pensioen3daagse staan daarvoor handige tools en voorbeelden. 

 4. 4

  Wijs op de gevolgen van een eventuele scheiding in het verleden

  Is uw werknemer in het verleden gescheiden? Dan heeft dat gevolgen voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Mogelijk gaat een deel van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen naar de ex-partner. Dit is ook afhankelijk van de afspraken die bij de scheiding zijn gemaakt. Uw werknemer kan aan de pensioenuitvoerder vragen hoeveel ouderdomspensioen hij ontvangt en welk deel van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen voor zijn ex-partner is.

 5. 5

  Meer handige informatie over pensioen

  Bij veel levensgebeurtenissen zijn er gevolgen voor het pensioen. Op Nu iets doen aan je pensioen.nl kan uw werknemer per gebeurtenis zien wat de gevolgen zijn.

  Wilt u alvast informatie delen over het nieuwe pensioenstelsel? Kijk dan op werkenaanonspensioen.nl. Meer over het traject naar het nieuwe stelsel vindt u op de werkgeverswebsite Het nieuwe pensioen.