Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dit geldt ook voor ruim 700.000 werknemers. Volgens recent onderzoek (stichting lezen en schrijven, 2019) gaat het in beroepen zoals schoonmaak, industrie en bouw zelfs om 40% van de werknemers. Sommige werkgevers zijn daarop attent en bieden bv. taaltrainingen aan of cursussen digitale vaardigheden. Daardoor worden werknemers beter in hun werk, ze worden productiever en maken minder fouten. Dit kan ook een positief effect hebben op de financiële situatie van werknemers.

Komt laaggeletterdheid in uw organisatie ook voor? Kijk dan hier hoe u deze werknemers een helpende hand kunt bieden.

 1. Tip 1
  Verwijs

  Naar schatting heeft ongeveer de helft van de mensen met grote geldzorgen ook moeite met lezen of schrijven (Eindrapport lezen is niet begrijpen). Laaggeletterden hebben minder kans op een goedbetaalde baan, meer moeite om geldzaken te regelen en om brieven van schuldeisers te begrijpen. Ook vinden zij het lastiger om hulp te vinden bij geldzaken, in de steeds complexere en digitale wereld.

  Gratis hulp

  Er zijn diverse vrijwilligersorganisaties die gratis hulp bij geldzorgen en thuisadministratie bieden. Zij kunnen uw werknemer tijdelijk helpen met moeilijke brieven, stapels post, een overzicht van inkomsten en uitgaven maken, nagaan of er betalingsachterstanden zijn, kijken of toeslagen en andere voorzieningen zijn aangevraagd. Ook hebben diverse gemeenten inloopspreekuren voor geldzaken, formulierenbrigades en wijkteams die mensen kunnen ondersteunen. Via Geldfit kunnen uw medewerkers nagaan welke hulp in hun woonplaats beschikbaar is. Geldfit is ook telefonisch bereikbaar, via 0800-8115.

  Hulp verduidelijken door communicatiemiddelen

  Door posters op te hangen en flyers (te vinden in onze toolkit) neer te leggen op centrale plekken in uw organisatie, kunt u werknemers laten weten waar hulp beschikbaar is. Of stuur dit mee met de loonstrookjes of plaats een kort bericht in eenvoudige taal bericht op uw intranet. U kunt ook deze 10 geldtips en 5 stappen om je inkomsten en uitgaven op een rij te zetten delen met uw medewerkers.  

  Budgetbeheer, beschermingsbewind en budgetcoach

  Indien uw werknemers langdurig hulp nodig hebben bij hun geldzaken, zoals het betalen van vaste lasten en andere uitgaven, dan kan budgetbeheer of beschermingsbewind een oplossing zijn. Gemeenten bieden dit aan, in sommige gevallen is dat gratis. Meer over deze oplossingen is te vinden op de pagina Hulp bij administratie en geldzorgen. U kunt ook een budgetcoach inhuren voor uw werknemers of een training over geldzaken aanbieden. Zoals voor-t-zelfde-geld, van de Stichting lezen en schrijven.

 2. Tip 2
  Taalvaardigheid verbeteren

  Op de websites van Tel mee met TaalStichting lezen & schrijven en VNO-NCW staan tips om laaggeletterdheid bij werknemers te herkennen en aan te pakken. Voor sommige activiteiten is subsidie mogelijk, die vindt u via deze link. Wilt u een taaltraining aanbieden aan werknemers? Kijk dan eens op de website taalpartners.

  Bij het leerwerkloket in uw regio kunnen werkgevers en werknemers gratis advies krijgen over cursussen en subsidies, onder andere op het gebied van lezen & schrijven en digitale vaardigheden.

  Uw werknemer kan via de Taalzoeker een taal- of digitaalpunt in de buurt vinden, of oefenen met taal & geld op de website oefenen.nl. Via de website Steffie kan hij eenvoudige websites raadplegen, bijvoorbeeld over geldzaken. Voor allerlei vaardigheden kan uw werknemer kijken op het Werk-portal (van SBCM en Cedris). Daarop staan ook leersnacks over geld, taal en rekenen.

Deel deze informatie met anderen: