Arbeidsmobiliteit

U wilt als werkgever graag dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Financiële fitheid speelt daarbij een belangrijke rol. Een financieel fitte werknemer heeft ruimte om keuzes voor de toekomst te maken, zoals een opleiding volgen, een andere baan overwegen, eerder met pensioen of met deeltijdpensioen gaan. Hoe kunt u dit stimuleren?

Op deze pagina

  1. 1

   Bespreek toekomstplannen

   Vraag tijdens de jaarlijkse personeelsgesprekken aan uw werknemer wat de plannen en wensen zijn voor de komende 5 tot 10 jaar. Bespreek ook uw verwachtingen en hoe lang u beiden denkt dat uw werknemer deze functie kan uitoefenen. Passen het aantal uren, de werktijden en de fysieke belasting nog bij de gezondheid en de thuissituatie van uw werknemer?

   Mocht aanpassing nodig zijn, dan kunt u een berekening en/of een gesprek met een financieel planner aanbieden (op kosten van de werkgever). Dat geeft inzicht in de financiële mogelijkheden en gevolgen van minder of op andere uren werken of een andere baan. Beter inzicht in toekomstig inkomen en pensioen vergemakkelijkt de keuze en kan de bereidheid tot mobiliteit vergroten. Een hulpmiddel daarbij is de gratis finsnap app (Aegon).
   Als het vooral om het inkomen nu gaat (niet om de gevolgen op pensioen), dan zijn de werkurenberekenaar (Nibud) en de Bruto/netto-check (Loonwijzer) handige tools.

   Gaat uw werknemer (of zijn partner) minder verdienen? Dan kan een budgetcoach of vrijwilliger helpen om inkomsten en uitgaven weer in balans te krijgen. Mogelijk krijgt uw werknemer ook recht op andere of hogere toeslagen. Uw werknemer kan dit nagaan op de website berekenuwrecht (Nibud).

  2. 2

   Een laagdrempelig aanspreekpunt

   Wijs binnen of buiten uw organisatie iemand aan waar uw werknemers terecht kunnen met vragen over loopbaan, mobiliteit, pensioen en de gevolgen voor het huidige en toekomstige inkomen. Dat kan de HR-afdeling zijn, een externe adviseur of collega's die zijn opgeleid tot pensioenambassadeur of mobiliteitsambassadeur. Maak via intranet, nieuwsbrieven, flyers en andere routes bekend bij wie men terecht kan voor vragen over deze onderwerpen.

  3. 3

   Financieel inzicht als arbeidsvoorwaarde

   U kunt ook in de arbeidsvoorwaarden opnemen dat werknemers op kosten van de werkgever financieel inzicht kunnen krijgen als voorbereiding op pensioen, minder werken, of mobiliteit. Of dat u een budgetcoach beschikbaar stelt bij gebeurtenissen met grote financiële impact (zoals ziekte, scheiding, ontslag, overlijden van de partner, minder werken vanwege zorgtaken).

  4. 4

   Voorbereiding op pensioen

   Uit de pensioenmonitor 2018 blijkt dat ruim 70% van de beroepsbevolking eerder wil stoppen met werken dan de AOW leeftijd, gemiddeld 6 jaar eerder. En dat ruim 70% in de jaren voor de AOW leeftijd minder wil werken. De gevolgen voor het inkomen en het pensioen zijn voor de werknemer vaak moeilijk in te schatten. Om hen te helpen kunt u bijvoorbeeld een pensioentool op intranet zetten, aanbieden dat een financieel planner verschillende scenario’s doorrekent, of een workshop organiseren voor een groep werknemers. Vaak blijkt dat er meer mogelijk is dan werknemers vooraf denken. Meer informatie vindt u op onze Pensioenpagina.