Financieel fitte werknemers

Toegankelijkheid

Financieel fitte werknemers streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (WCAG 2.1). Financieel fitte werknemers heeft de eerste maatregelen genomen om hier aan te voldoen en werkt continu aan een toegankelijke website. Zo is er bijvoorbeeld altijd een ‘lees voor’ functie beschikbaar.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van Financieel fitte werknemers in het landelijke register.

Vragen of klachten?

Ervaart u de website Financieel fitte werknemers (op onderdelen) als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Geeft u ons dit dan alstublieft door via het contactformulier van Wijzer in geldzaken.