Samenwonen of trouwen

Als uw werknemer gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan is het verstandig om ook naar de financiële kant te kijken. Als werkgever kunt u een aantal tips meegeven. 

 1. 1

  Geef de checklist Geldzaken bij samenwonen en trouwen

  De checklist helpt uw werknemer bij het regelen van belangrijke zaken. Zo voorkomt hij financiële problemen in de toekomst. De checklist Samenwonen en de checklist Trouwen gaan in op de gevolgen voor het huishoudboekje, wijzen op financiële zaken waaraan uw werknemer moet denken bij samenwonen of trouwen en bevatten tips om de financiële gevolgen van levensgebeurtenissen zoals overlijden en scheiden te beperken.  

  Samenwoontool

  U kunt uw werknemer ook wijzen op de samenwoontool van Wijzer in geldzaken. Na het beantwoorden van een paar vragen weet uw werknemer wat de gevolgen van het samenwonen zijn en krijgt hij tips.

  Fiscaal partner

  De werknemer die gaat samenwonen, wordt misschien ook fiscaal partner (bij trouwen of geregistreerd partnerschap is dat altijd het geval). Dat heeft gevolgen voor de belastingaangifte en toeslagen. Wijs hierop, zodat hij tijdig eventuele toeslagen kan aanpassen.

 2. 2

  Aanmelding van de partner bij de pensioenuitvoerder

  Als uw werknemer gaat samenwonen, heeft zijn partner mogelijk recht op nabestaandenpensioen. Of dat zo is, hangt af van de voorwaarden van de pensioenuitvoerder. In de pensioenregeling staat wat de voorwaarden zijn. Vaak is een notariële samenlevingsovereenkomst nodig.

  Aanmelding pensioenfonds

  Uw werknemer moet de samenwoonpartner zelf aanmelden bij het pensioenfonds. Zonder aanmelding is er geen nabestaandenpensioen voor de partner. Veel mensen weten dat niet. Geef dit daarom door aan uw werknemer.

  Controle

  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap wordt de partner vaak wel automatisch aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Laat uw werknemer bij de pensioenuitvoerder controleren of dat inderdaad gebeurd is.

 3. 3

  Laat uw werknemer de pensioentool invullen

  De pensioentool geeft meer inzicht in de pensioensituatie, met pensioentips en actiepunten afgestemd op de persoonlijke situatie. Hiermee kunnen werknemers nagaan of pensioenzaken goed voor elkaar zijn.