Overlijden

De partner of een familielid van uw werknemer is overleden. Dit is een groot verlies en het is heel waardevol als u uw werknemer in deze situatie een helpende hand kunt bieden.

Op deze pagina

  1. 1

   Checklist Geldzaken bij overlijden

   De nabestaande moet veel regelen in een emotionele periode. Het is waardevol als u uw werknemer kunt helpen. Denk mee over bijzonder verlof en calamiteitenverlof. En geef de checklist geldzaken bij overlijden; deze gaat in op zaken die de nabestaande moet regelen op het gebied van geldzaken.

  2. 2

   Erfenis met schulden

   Aanvaardt uw werknemer een erfenis die uit meer schulden dan bezittingen bestaat? Dan mogen de schuldeisers bij uw werknemer aankloppen om de schulden betaald te krijgen. Om dit te voorkomen kan uw werknemer de erfenis beneficiair aanvaarden. Dat betekent dat hij de erfenis alleen aanvaardt als de schulden niet groter zijn dan de bezittingen. Wijs uw werknemer op deze mogelijkheid. Dat betekent ook dat hij geen geld of goederen mag meenemen van de overledene, ook niets kleins. Op de pagina schulden-erven staat hierover meer informatie. Uw werknemer kan ook advies vragen aan een notaris. Zo kan hij grote financiële zorgen voorkomen.

  3. 3

   Hulp bij belastingaangifte

   Veel mensen weten niet hoe ze de belastingaangifte over het jaar van overlijden moeten invullen, zowel voor henzelf als voor de overledene. Op de website Belastingdienst / na een overlijden staat informatie over belastingaangifte, erfbelasting en toeslagen na overlijden. De Belastingdienst heeft ook een telefoonnummer voor nabestaanden: 0800-2358354).

  4. 4

   Rondkomen na overlijden

   Na het overlijden van een partner vallen er meestal inkomsten weg en kan de financiële situatie volledig veranderen. De gevolgen van het overlijden hangen af van het recht op nabestaandenpensioen, de vraag of er een overlijdensrisicoverzekering is, mogelijk recht op een ANW-uitkering etc. Ook veranderen belastingen en toeslagen. Het is zaak dat uw medewerker snel overzicht krijgt van de nieuwe financiële situatie. U kunt verwijzen naar hulp van vrijwilligers of een Budgetcoach aanbieden.

  5. 5

   Nabestaandenpensioen

   Is het nabestaandenpensioen een onderdeel van de pensioenvoorziening van uw bedrijf? Informeer uw werknemers regelmatig over dit pensioen. Dan helpt u hen tijdig nadenken over de vraag hoe zij hun nabestaanden achterlaten bij een eventueel overlijden.

   De hoogte van het nabestaandenpensioen hangt sterk af van de pensioenregeling, maar ook van de persoonlijke situatie van de werknemer. Het nabestaandenpensioen is vrijwel altijd (veel) lager dan het laatste inkomen van de overledene. Is de overleden partner in het verleden gescheiden of wisselde hij vaak van baan? Dan kan de hoogte van het nabestaandenpensioen tegenvallen.

   ANW uitkering

   Naast het nabestaandenpensioen heeft de langstlevende partner misschien ook recht op een ANW uitkering, als er kinderen tot 18 jaar zijn. 

   Overlijdensrisicoverzekering

   Uw werknemer en zijn partner kunnen een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Die keert uit als één van hen overlijdt. Een andere mogelijkheid is het zoveel mogelijk aflossen van de hypotheek.