Geldstress

Geldzorgen brengen doorgaans (veel) stress met zich mee. Onderzoek toont aan dat onder meer de stress ertoe leidt dat mensen zich anders gaan gedragen. Uw medewerker kan zich minder concentreren op zijn werk, neemt wellicht besluiten waar u weinig begrip voor heeft, of komt niet in beweging waardoor de situatie verergert. Al deze zaken kunnen terug te leiden zijn op de impact van geldzorgen op gedrag.

U kunt in uw rol als werkgever deze gedragsveranderingen signaleren en hier op inspelen en steun bieden. In onze toolkit vindt u hiervoor materialen, zoals een signaaltool, gesprekstips en een e-learning over herkennen, bespreken en verwijzen.

Op deze pagina

  Uw medewerker gaat meer bij de dag leven

  Als gevolg van geldstress gaan mensen zich meer richten op de korte termijn. Iedere dag moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt over waar iemand het schaarse geld aan uitgeeft. Van eten, kapotte wasmachine, de huur tot wel/geen cadeau voor je jarige kind. Er zijn dagelijks nieuwe hobbels en onbetaalde rekeningen. 

  Dat bij de dag leven kan ook nieuwe problemen veroorzaken. Iemand vergroot bijvoorbeeld het eigen risico voor zijn zorgverzekering. Dat levert op korte termijn enkele tientjes per maand op. Dat geld kan uw medewerker goed gebruiken, waardoor het een slim besluit lijkt. Als hij op een later moment veel zorgkosten maakt, ontstaat het probleem dat hij een groot bedrag aan eigen risico moet betalen voor de zorg. Het is kenmerkend voor mensen met schulden dat ze hun lange termijn risico’s niet (meer) kunnen doordenken.

  Geldstress zorgt voor tunnelvisie

  Geldstress kan ervoor zorgen dat iemands hoofd dusdanig in beslag wordt genomen door de geldzorgen, dat er weinig ruimte overblijft voor andere zaken. Door het verminderde denkvermogen nemen mensen met geldzorgen besluiten die meer gefocust zijn om problemen in het hier en nu op te lossen. Er is minder aandacht voor de lange termijn. Dat kan zorgen voor financiële keuzes die in het kort wel helpen maar op langere zicht nadelig kunnen zijn. In dit artikel van de Behavior Change Academy leest u meer over de gevolgen van geldstress en communicatietips. 

  Uw medewerker vindt het lastig om diens gedrag te sturen

  In het dagelijks leven sturen we continu ons gedrag. Hiervoor zetten we onze zogenoemde executieve functies in. Voorbeelden hiervan zijn: aandacht kunnen richten en vasthouden, plannen, emoties reguleren, flexibel zijn als zaken veranderen en dingen in gang zetten.

  Geldstress leidt ertoe dat deze functies verminderd beschikbaar zijn. Uw medewerker kan mogelijk minder goed zijn gedrag sturen. Bij grote geldstress kan uw medewerker het moeilijker vinden om beleefd te zijn, om verleidingen te weerstaan of om zijn hoofd bij het werk te houden. 

  Gevolgen voor de werkvloer

  Uit het Nibud onderzoek personeel met schulden (2017) blijkt dat werknemers met geldzorgen gemiddeld 7 dagen extra ziek zijn per jaar en 20% minder productief. Ook komen loonbeslagen vaker voor. Wilt u meer weten over de gevolgen van geldstress op uw werknemers? Lees dan de samenvatting van het rapport Hoe beinvloeden schulden het gedrag. U kunt op de pagina ervaringen van werknemers wat geldstress met hen heeft gedaan.