Scheiden

Uw werknemer gaat scheiden. Uit elkaar gaan ontwricht (tijdelijk) het dagelijks leven en levert stress en mogelijk ziekteverzuim op. Ook financieel zijn er grote gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat een scheiding een belangrijke oorzaak is van geldproblemen. U respecteert de privésituatie van uw werknemer, maar kan wel een helpende hand bieden, zodat uw werknemer zijn (financiële) zaken zo snel mogelijk weer op de rit heeft. Zo helpt u uw werknemer:

Op deze pagina

  1. 1

   Geef de checklist 'Geldzaken bij scheiding'

   Bij een scheiding moeten beide partners veel beslissingen nemen waar hun hoofd niet naar staat. De checklist 'Geldzaken bij scheiding' biedt een handig overzicht van alle financiële zaken waaraan iemand moet denken. Zet deze checklist op intranet, geef de checklist als handout of leg deze neer bij de HR-afdeling of arbodienst.

   Ook handig is het Nibud geldplan scheiden waarmee mensen zien wat er geregeld moet worden, hoe het zit met inkomsten, uitgaven en alimentatie en waar besparingen mogelijk zijn. CNV heeft een handige brochure gemaakt voor werknemers om scheiden makkelijker bespreekbaar te maken op het werk. Kijk hiervoor op scheiden en werk.

  2. 2

   Is een aanpassing van het arbeidscontract nodig?

   Na de scheiding verricht uw werknemer mogelijk meer zorgtaken dan voor de scheiding. Mogelijk wil hij om die reden minder werken, vaker thuis zijn of op aangepaste tijden werken. Tijdelijk minder werken kan ook prettig zijn omdat er een hoop geregeld moet worden.

   Bespreek met uw werknemer wat u hierin kunt betekenen en of het om een tijdelijke of langdurige aanpassing gaat. Minder werken heeft naast het inkomen ook invloed op de hoogte van toeslagen, het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Het is lastig om zelf te berekenen wat je dan netto overhoudt en of je daarmee kunt rondkomen. U kunt dit faciliteren door een berekening te verstrekken of een gesprek met een budgetcoach of financieel planner aan te bieden (op kosten van de werkgever).

   Meer werken

   Sommige mensen willen juist meer werken na een scheiding. Na een scheiding nemen de (woon)lasten vaak direct toe, terwijl er inkomen wegvalt. 

  3. 3

   Denk aan juridisch én financieel advies

   Bij een scheiding denken de meeste mensen alleen aan het inwinnen van juridisch advies, zoals een advocaat. Maar bij een scheiding komen ook veel geldzaken aan de orde op andere vlakken. Denk aan de verdeling van de eigen woning, het pensioen en ander vermogen.

   Juridisch Loket

   Het Juridisch Loket heeft een uitgebreide website over scheiden, een telefonische helpdesk en chatfunctie. Uw medewerker kan ook een afspraak maken, als hij onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens valt.

   Betaald financieel inzicht

   Voor betaald financieel inzicht bij uit elkaar gaan kan uw werknemer contact opnemen met adviseurs die zijn aangesloten bij het Register Financieel EchtscheidingsAdviseurs (RFEA). Zij adviseren over de juridische en financiële kant van scheidingen.

   Uw werknemer kan ook een financiële vooruitblik bij scheiden aanvragen.

   De vmn-notaris en de vFAS-advocaat zijn gespecialiseerd in bemiddeling bij echtscheiding, dat heeft als doel om scheidingen soepeler te laten verlopen en conflicten te voorkomen .

   Om rond te kunnen komen na de scheiding, kan uw werknemer tijdelijk gratis hulp krijgen van een vrijwilliger. Of u kunt als werkgever een gesprek met een budgetcoach aanbieden (op uw kosten). Op de pagina Hulp bij administratie staat daarover meer.

  4. 4

   Breng de pensioenuitvoerder op de hoogte

   Bij een scheiding speelt pensioen ook een rol. De ex-partner heeft volgens de wet recht op een deel van het door uw werknemer opgebouwde ouderdomspensioen en misschien ook het nabestaandenpensioen. Andersom geldt hetzelfde voor uw werknemer. Bij het maken van een echtscheidingsplan kunnen de ex-partners ook besluiten over een andere verdeling van de opgebouwde pensioenrechten. De ex-partners moeten de scheiding en eventuele afspraken doorgeven aan de betrokken pensioenuitvoerders.

   Pensioen verdelen volgens de wet of eigen afspraken?

   Maken de ex-partners geen bijzondere afspraken? Dan zijn de wettelijke regels over de verdeling van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen van toepassing.

   Geef de scheiding binnen 2 jaar door

   Het is van groot belang dat uw werknemer binnen twee jaar na de scheiding aan de pensioenuitvoerder doorgeeft dat hij is gescheiden. Dan betaalt de pensioenuitvoerder na de pensioendatum aan beide ex-partners een deel van het pensioen uit. Weet de pensioenuitvoerder niet op tijd van de scheiding? Dan betaalt de pensioenuitvoerder het pensioen volledig uit aan de partner die het pensioen heeft opgebouwd. Die partner moet daarna een deel van het pensioen doorbetalen aan de ex-partner. In de praktijk levert dit regelmatig onenigheid op tussen beide ex-partners.