Een kind krijgen

Als uw werknemer een kind krijgt, dan kan dat voor uw werknemer een reden zijn voor ouderschapsverlof, het maken van minder uren en/of andere werktijden. Een vrouwelijke werknemer heeft recht op zwangerschapsverlof. Hoe kunt u uw werknemer helpen?

Op deze pagina

  1. 1

   Verwijs naar de checklist 'Een kind krijgen en geldzaken'

   De checklist 'Een kind krijgen en geldzaken' geeft tips over geldzaken bij gezinsuitbreiding. De tips lopen uiteen van het recht op toeslag en verlof tot het opbouwen van een spaarpotje voor kinderen. U kunt dit bijvoorbeeld toevoegen aan de informatie over zwangerschaps-, kraam- en ouderschapsverlof. 

  2. 2

   Geef inzicht in de financiële gevolgen van minder werken

   Uw werknemer neemt ouderschapsverlof op of wil misschien minder gaan werken. Dit heeft gevolgen voor het salaris en de hoogte van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Niet iedereen vindt het makkelijk om zelf te berekenen wat men dan overhoudt. U kunt dit als werkgever makkelijker maken door een berekening te verstrekken, of een gesprek met een budgetcoach of financieel planner aan te bieden (op kosten van de werkgever).

   De Werkzorgberekenaar en de werkurenberekenaar zijn tools die laten zien wat minder werken betekent voor het inkomen. Voor de berekening zijn gegevens nodig die u als werkgever kunt aanleveren.

   Toeslagen

   Bij minder werken kan ook het recht op toeslagen veranderen. Op de website Berekenuwrecht.nl kan uw werknemer nagaan op welke toeslagen hij recht heeft en een proefberekening maken.

  3. 3

   Kinderopvangtoeslag

   Maakt uw werknemer gebruik van kinderopvang? Dan heeft hij ook recht op de kinderopvangtoeslag. Laat uw werknemer de toeslag uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste dag van de kinderopvang aanvragen. Anders loopt uw werknemer geld mis.

  4. 4

   Soorten verlof

   Een vrouwelijke werknemer heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. U dient hiervoor een aanvraag in bij het UWV. Van het UWV ontvangt u als werkgever een uitkering en u betaalt aan uw werknemer gewoon het loon door tijdens het zwangerschapsverlof. Op de website van het UWV kunt u meer lezen over de ingangsdatum, ziekte tijdens de zwangerschap, en regels bij een pleeg- of adoptiekind. 

   De partner heeft na geboorte van het kind recht op betaald geboorteverlof (ook wel partnerverlof of kraamverlof genoemd), gelijk aan het aantal uren dat de partner in een week werkt. Daarna is aanvullend geboorteverlof mogelijk, dat is 5 weken gedeeltelijk betaald.

   Beide ouders hebben vervolgens recht op ouderschapsverlof: 26 maal het aantal uren dat iemand per week werkt. Dit verlof mag uw werknemer opnemen voordat het kind 8 jaar wordt. In de cao staat of u verplicht bent om in deze periode het loon door te betalen. Staat er niets in de cao, of is er geen cao? Dan kunt u zelf besluiten of u het loon (volledig, deels of niet) doorbetaalt., Medio 2022 wordt deze regeling aangepast. 

   Op de website verlofregelaar staat een overzicht van alle soorten verlof.