Ontslag

Een ontslag heeft altijd financiële gevolgen voor uw werknemer. Op deze pagina leest u hoe u daarbij een helpende hand kunt bieden.

 1. 1

  Geef de checklist Geldzaken bij ontslag

  De checklist ontslag gaat in op de mogelijke financiële gevolgen van het ontslag en de zaken die de werknemer nu zelf moet regelen. U kunt dit bijvoorbeeld aan uw werknemer geven op het moment dat u ook andere formulieren geeft of opstuurt. U kunt uw werknemer ook op de checklist wijzen via een brief en/of op intranet. Bij een reorganisatie kan de vakbond dit ook aanbieden aan werknemers.

  Voor de juridische kant van het ontslag kan uw medewerker contact opnemen met het Juridisch Loket.

 2. 2

  Wijs op de gevolgen voor het pensioen

  Heeft u een pensioenregeling voor uw werknemers? Dan stopt na ontslag de pensioenopbouw en vervalt vaak de nabestaandenvoorziening. Informeer uw werknemer daarom over de gevolgen van het ontslag voor het pensioen. U kunt voor meer informatie verwijzen naar de checklist pensioen en ontslag.

 3. 3

  Bied financieel inzicht aan

  Een ontslag heeft ingrijpende financiële gevolgen voor uw medewerker. Na het ontslag daalt het inkomen van uw werknemer (tenzij hij meteen een andere baan heeft), wat ook gevolgen heeft voor belastingen en toeslagen. Verder ontvangt uw werknemer waarschijnlijk een transitievergoeding. Ook stopt de pensioenopbouw en mogelijk het nabestaandenpensioen. Het Nibud geldplan werkloosheid geeft inzicht in deze gevolgen.

  Om al die redenen kan een ontslagen medewerker deskundig advies gebruiken. Zoals een doorrekening van inkomsten nu en later, door een financieel planner (op kosten van de werkgever). Of een budgetcoach of vrijwilliger die helpt met beter rondkomen.