Hulp bij juridische vragen

Juridische geschillen gaan vaak over geld en geldproblemen leveren vaak juridische vragen op. Klopt een loonbeslag niet, of houdt een deurwaarder zich volgens uw medewerker niet aan de wet, stuurt een energiebedrijf een naheffing die niet klopt of betaalt een ex-partner geen alimentatie? Op deze pagina vindt u een overzicht van partijen waar uw medewerker (gratis) terecht kan voor juridische hulp.

Partijen die gratis juridische hulp bieden:

 1. 1
  Het Juridisch Loket geeft advies

  Voor juridische vragen over schulden en incasso, werk en inkomen, echtscheiding en erfenis kan uw medewerker terecht bij het Juridisch Loket voor gratis advies. Het Juridisch Loket heeft een telefoonlijn (0900-8020, € 0,25 per minuut met een maximum van € 12,50), een uitgebreide website met tips en chatfunctie.  Ook biedt zij op dertig locaties inloopspreekuren aan.

  Komt het inkomen van uw medewerker niet boven een bepaalde grens uit? Dan kan uw medewerker een afspraak maken als een uitgebreider advies nodig is. 

  Doorverwijzing

  Bij complexe situaties zal het Juridisch Loket uw medewerker doorverwijzen naar een advocaat. Of uw medewerker een subsidie krijgt voor de advocaatkosten hangt af van zijn inkomen Dit heet een toevoeging. Voor hulp van een advocaat betaalt uw medewerker een eenmalige eigen bijdrage. Als het Juridisch Loket uw medewerker doorverwijst naar een advocaat, krijgt uw medewerker korting op de eigen bijdrage. Die eigen bijdrage kan een drempel zijn om hulp te zoeken. U kunt overwegen de eigen bijdrage voor uw medewerker te betalen.

 2. 2
  Sociaal raadslieden lossen een probleem voor uw medewerker op

  De bureaus voor sociaal raadslieden helpen uw medewerker bij juridische problemen of vragen over regelingen en voorzieningen. Ze nemen namens uw medewerker contact op met bijvoorbeeld een deurwaarder, het energiebedrijf of een andere schuldeiser. Deze bureaus zijn lokaal georganiseerd; er is geen gezamenlijke website. Hier kunt u nagaan of er ook een bureau is in de gemeente waar de medewerker woont. De Sociaal Raadslieden hanteren meestal een inkomensgrens voor de ondersteuning.

  Concrete hulp

  Sociaal raadslieden bieden concrete hulp. Ze schrijven brieven of bellen de partij waar uw medewerker een probleem mee heeft. Sociaal raadslieden beantwoorden ook vragen over uitkeringen, consumentenzaken, familierechtelijke kwesties, etc.

 3. 3
  De nationale ombudsman voor geschillen met de overheid

  De Nationale Ombudsman kan uw medewerker helpen als hij een geschil heeft met een overheidsinstelling. Medewerkers van de Nationale Ombudsman zoeken uit of de overheidsinstelling zich inderdaad niet aan de regels houdt. Als dat het geval is, zullen zij –met toestemming van uw medewerker- contact opnemen met de betreffende overheidsinstantie en proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Deel deze informatie met anderen: