Hulp bij juridische vragen

Geldproblemen leveren soms juridische vragen op. Klopt een loonbeslag niet, of houdt een deurwaarder zich volgens uw werknemer niet aan de wet, stuurt een energiebedrijf een naheffing die niet klopt of betaalt een ex-partner geen alimentatie? Op deze pagina vindt u een overzicht van partijen waar uw werknemer terecht kan voor juridische hulp.

 1. 1

  Het Juridisch Loket geeft advies

  Voor juridische vragen over schulden en incasso, werk en inkomen, echtscheiding en erfenis kan uw werknemer terecht bij het Juridisch Loket voor gratis advies. Het Juridisch Loket heeft een telefoonlijn (0900-8020, € 0,25 per minuut met een maximum van € 12,50), een uitgebreide website en mailmogelijkheid. 

  Komt het inkomen van uw werknemer niet boven een bepaalde grens uit? Dan kan uw werknemer een afspraak maken als een uitgebreider advies nodig is. 

  Bij complexe situaties zal het Juridisch Loket doorverwijzen naar een advocaat. Of uw werknemer in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand hangt af van zijn inkomen en vermogen. Ook in dat geval betaalt uw werknemer een eigen bijdrage. Als het Juridisch Loket uw werknemer doorverwijst naar een advocaat, dan krijgt hij korting op de eigen bijdrage.

 2. 2

  Sociaal raadslieden

  De bureaus voor sociaal raadslieden helpen bij vragen over wetten en regels. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen met brieven en bezwaarschriften naar overheidsinstanties en helpen met ingewikkelde formulieren invullen. Deze bureaus zijn lokaal georganiseerd; er is geen gezamenlijke website. Hier kunt u nagaan of er ook een bureau is in de gemeente waar de werknemer woont.

 3. 3

  De nationale ombudsman

  De Nationale Ombudsman kan uw werknemer helpen als hij een geschil heeft met een overheidsinstelling, zoals de Belastingdienst, UWV, CJIB en de gemeente. Medewerkers van de Nationale Ombudsman zoeken uit of de overheidsinstelling zich inderdaad niet aan de regels houdt. Als dat het geval is, zullen zij –met toestemming van uw werknemer- contact opnemen met de overheidsinstantie en proberen het probleem op te lossen. Meer over hun aanpak staat op deze pagina: Zo werken wij. Ook is er een overzicht van organisaties waar mensen met andere soorten vragen en klachten  terecht kunnen.

 4. 4

  Gratis gesprek met een advocaat

  Een aantal advocaten biedt een eenmalig gratis gesprek van een half uur aan. Op inloopspreekuur advocaat staat een lijst van deelnemende advocaten. Het is mogelijk om binnen te lopen. Ook kan via de website afspraak worden gemaakt en een korte beschrijving van het probleem worden gegeven.