Inhouding zorgpremie

Heeft u van het Centraal Administratiekantoor (CAK) het verzoek om de zorgpremie in te houden op het loon van uw werknemer ontvangen? Deze bronheffing is een belangrijk signaal dat uw werknemer geldzorgen heeft. Hieronder leest u wat u moet doen als u zo’n verzoek van het CAK ontvangt en wat u kunt doen om uw werknemer te helpen.

Op deze pagina

  Wat gebeurt er als uw werknemer geen zorgpremie betaalt?

  Iedere inwoner van Nederland is verplicht verzekerd voor gezondheidszorg. Iedereen moet dan ook een premie betalen voor de zorgverzekering. Heeft uw werknemer tenminste 6 maanden geen zorgpremie betaald? Dan meldt de zorgverzekeraar uw werknemer bij het CAK aan als wanbetaler. Het CAK neemt vanaf dat moment de premie-inning over. Het CAK neemt contact op met de werkgever en vraagt de werkgever om de premie te betalen. De werkgever houdt dit bedrag in op het loon van de werknemer. Deze premie heet ook wel de bestuursrechtelijke premie.

  Wat betekent deze bronheffing voor u?

  De werkgever is verplicht om mee te werken aan het verzoek van het CAK. U moet de premie overmaken aan het CAK. U houdt de bestuursrechtelijke premie in op het nettoloon van uw werknemer. Het is belangrijk dat u de juiste premie in de juiste maand inhoudt op het loon van uw medewerker. Houdt u geen premie in, of loopt u achter met de inhouding? Dan kunt u dit niet achteraf alsnog verhalen op uw werknemer.

  Wat zijn de gevolgen voor uw werknemer?

  Uw werknemer blijft verzekerd voor de basisverzekering. De bestuursrechtelijke premie is hoger dan de premie van de zorgverzekeraar. Had uw werknemer een aanvullende verzekering? Dan vervalt deze meestal na een achterstand van twee termijnen.

  Naast de hogere premie van het CAK moet uw werknemer ook zorgen voor de aflossing van zijn schuld aan de zorgverzekeraar en (incasso-)kosten betalen. Dit kan de geldproblemen verder vergroten.

   Wat kunt u doen voor uw werknemer?

  • Ga zo snel mogelijk nadat u bericht heeft ontvangen van het CAK in gesprek met uw werknemer en geef de flyer achterstanden bij zorgverzekering. Bepreek de situatie en stimuleer uw werknemer om een betalingsregeling te treffen met de verzekeraar.
  • Heeft uw werknemer vragen? Op de website van de zorgverzekeringslijn staat veel informatie. Op werkdagen zijn zij bereikbaar op telefoonnummer 0800 – 64 64 644.
  • Geef aan waar hulp bij geldzorgen te vinden is, zoals bij de gemeente of vrijwilligers (o.a. te vinden via Geldfit). Of u kunt een budgetcoach inhuren voor uw werknemer.

  Uw werknemer heeft al loonbeslag, moet hij dan ook bestuursrechtelijke premie betalen?

  De bestuursrechtelijke premie aan het CAK is geen loonbeslag maar een verplichte inhouding van een vaste last. Omdat de zorgpremie een vaste last is, wordt deze betaald uit de beslagvrije voet. Heeft de werkgever een verzoek van het CAK voor broninhouding ontvangen en ligt er ook al een beslag? Dan draagt de werkgever de bestuursrechtelijke premie af aan het CAK en het loonbeslag aan de deurwaarder.

  De hoogte van de zorgpremie heeft geen invloed op de hoogte van de beslagvrije voet. Wil u meer weten over de berekening van de beslagvrije voet? Kijk dan op uwbeslagvrijevoet.

  U kunt ook een budgetcoach aanbieden (op kosten van de werkgever), zodat het loonbeslag en de inhouding van de zorgpremie sneller kunnen worden opgelost.

  Wanneer kunt u stoppen met de afdracht aan het CAK?

  Het CAK geeft aan u door wanneer u kunt stoppen met de afdracht. De premie-inning wordt tijdelijk opgeschort als uw werknemer een betalingsregeling heeft getroffen. De definitieve afmelding volgt als uw werknemer de volledige schuld aan de zorgverzekeraar heeft betaald, of als uw werknemer is toegelaten tot een minnelijke of wettelijke schuldregeling.

  Gaat uw werknemer uit dienst?

  Geef dit dan schriftelijk door aan het CAK. Vermeld in uw brief de naam en het BSN-nummer van uw werknemer en de datum van uitdiensttreding. Druk de brief af op papier met het bedrijfslogo en zet uw handtekening. De brief kunt u sturen aan het postadres van het CAK.

  Hulp of meer informatie

  Heeft u of uw medewerker hulp nodig, of wilt u meer informatie? Bel dan op werkdagen met de Zorgverzekeringslijn. Het telefoonnummer is 0800 – 64 64 644.

  Geef ook aan waar hulp bij geldzorgen te vinden is, zoals bij de gemeente of vrijwilligers (o.a. te vinden via Geldfit), of u kunt een budgetcoach inhuren voor uw werknemer.

  Over deze informatie

  Deze informatie is tot stand gekomen door samenwerking tussen Wijzer in geldzaken / Financieel fitte werknemers en Zorgverzekeringslijn.

  Zorgverzekeringslijn is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en geeft gratis onafhankelijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Kijk voor meer informatie op www.zorgverzekeringslijn.nl.