Waarom financieel fitte werknemers?

Een op de drie huishoudens heeft moeite met rondkomen. Mensen nemen dit mee naar hun werk. Praten over geld op de werkvloer vinden zowel werkgevers als werknemers moeilijk. Maar beiden hebben baat bij een oplossing. U kunt als werkgever veel doen aan preventie en verwijzing. Dit zorgt voor productievere en gelukkigere werknemers.

Feiten en cijfers

  • In 2017 had 62% van de werkgevers heeft personeel met geldzorgen (Nibud), inmiddels is dat gestegen naar circa 80% (Deloitte, juni 2022).
  • Werknemers met geldzorgen zijn gemiddeld zeven dagen extra ziek.
  • Ook zijn ze 20% minder productief.
  • 46% van de werkgevers heeft te maken met loonbeslagen.
  • Gemiddeld zoeken mensen pas na 5 jaar hulp bij circa 40.000 euro schuld.
  • Werknemers zijn sneller afgeleid door geldstress.

Wat is een financieel fitte werknemer?

Een financieel fitte werknemer maakt zich geen zorgen over geldzaken. Hij weet wat zijn inkomsten en uitgaven zijn, komt geen geld tekort en heeft voldoende spaargeld voor onverwachte uitgaven en toekomstplannen. 

Op verwachte en onverwachte momenten besteedt hij aandacht aan zijn financiële situatie. Dat kan gaan om samenwonen, een kind krijgen, een nieuwe woning, maar ook om uit elkaar gaan, minder werken vanwege zorgtaken of gezondheid, ziekte, ontslag of overlijden van de partner. Al deze levensgebeurtenissen hebben gevolgen voor de inkomsten en uitgaven op korte en lange termijn. Een financieel fitte werknemer kan deze gebeurtenissen goed opvangen.

Hij heeft ook ruimte om keuzes voor de toekomst te maken, zoals een opleiding volgen, een andere baan overwegen, eerder met pensioen of met deeltijdpensioen gaan. Daardoor is een financieel fitte werknemer productiever, mobieler, gelukkiger en duurzaam inzetbaar.