Levensgebeurtenissen

Een medewerker gaat bijna met pensioen. Vaak heeft hij dan allerlei vragen: wanneer kan ik met pensioen, hoeveel pensioen krijg ik precies en welke keuzes zijn er mogelijk? U kunt uw medewerker helpen bij de voorbereiding op het pensioen door antwoord te geven op deze en andere vragen.

Hoe kunt u uw werknemer helpen?


 1. 1
  Help bij inzicht krijgen in de ingangsdatum van het pensioen

  Veel mensen weten niet precies wanneer ze met pensioen kunnen gaan. Dat komt (ook) doordat er de afgelopen jaren veel is veranderd.

  De pensioendatum van uw medewerker hangt af van:

  De AOW-leeftijd

  Deze gaat tot 2025 in stapjes omhoog naar 67. Daarna wordt de AOW-leeftijd aangepast aan de levensverwachting en stijgt dus verder. Hier kan uw medewerker zijn AOW-leeftijd berekenen.

  De pensioenleeftijd in uw pensioenregeling

  In de meeste pensioenregelingen is de pensioenleeftijd nu 68 jaar. Pensioenen die uw medewerker in het verleden heeft opgebouwd, kunnen eerder ingaan. Verwijs uw medewerker naar MijnPensioenoverzicht.nl.

  De keuze van uw medewerker

  Veel pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om eerder of later met pensioen te gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van het pensioen. Langer doorwerken kan alleen in overleg met de werkgever. Mogelijk staat er in de CAO ook iets over de keuzemogelijkheden van uw medewerkers.

  Doet uw bedrijfstak mee met de zwaar werk regeling?

  In een aantal CAO’s worden afspraken gemaakt om vroegpensioen mogelijk te maken voor zware beroepen. Via deze ‘zwaar werk regeling’ kunnen medewerkers maximaal 3 jaar eerder stoppen. Meer informatie voor werkgevers en werknemers vindt u oa op: Rijksoverheid (algemene afspraken over de zwaar werk regeling) en zwaarwerkregeling (voorbeelden voor de bouwsector).

 2. 2
  Geef overzicht van de keuzes binnen uw pensioenregeling

  De meeste pensioenregelingen bieden verschillende mogelijkheden. Elke keuze heeft gevolgen voor de hoogte van het pensioen. Lees meer voor een overzicht van de keuzes. 

  Eerder of later met pensioen

  Veel pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om de pensioendatum te vervroegen of uit te stellen. Vervroegen betekent een lager pensioen, uitstellen levert een hoger pensioen op.

  Een hoog/laag-pensioen

  Uw medewerker ontvangt eerst een aantal jaren een hoger pensioen en daarna een lager pensioen. Dat kan aantrekkelijk zijn als uw medewerker vlak na zijn pensionering nog grote uitgaven verwacht (bijvoorbeeld aflossing hypotheek of een grote reis) of de AOW later ontvangt.

  Een laag/hoog-pensioen

  Uw medewerker ontvangt de eerste jaren na zijn pensioen een lager pensioen en daarna een hoger pensioen. Dit is een optie als uw medewerker na de pensioendatum nog in deeltijd blijft werken of een werkende partner heeft.

  Ouderdomspensioen uitruilen voor nabestaandenpensioen

  Uw medewerker ruilt een deel van het ouderdomspensioen voor een (hoger) nabestaandenpensioen voor de partner en/of kinderen van de medewerker. Het ouderdomspensioen gaat omlaag.

  Nabestaandenpensioen uitruilen voor ouderdomspensioen 

  Heeft de medewerker geen nabestaanden? Of heeft de partner van de medewerker voldoende eigen inkomen of pensioen? Dan kan dit een slimme optie zijn. Het nabestaandenpensioen vervalt en het ouderdomspensioen gaat omhoog.

  Keuze bij een beschikbare premieregeling

  Is uw pensioenregeling een beschikbare premieregeling? Dan bouwt uw medewerker een pensioenkapitaal op. Op de pensioendatum moet hij met dat bedrag een pensioenuitkering kopen. Dat kan bij de pensioenverzekeraar waar het pensioenkapitaal is opgebouwd, maar ook bij een andere pensioenverzekeraar.

  Uw werknemer kan bij verschillende pensioenverzekeraars een offerte opvragen en de pensioenuitkering kopen bij de verzekeraar met het hoogste bod. Heeft uw medewerker vragen over hoe dat in zijn werk gaat? Verwijs dan door naar een deskundige.

 3. 3
  Wijs op de gevolgen van een eventuele scheiding in het verleden

  Is uw medewerker in het verleden gescheiden? Dan heeft dat gevolgen voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Mogelijk is een deel van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen voor de ex-partner van uw medewerker. Dit is ook afhankelijk van de afspraken die uw medewerker en zijn ex-partner bij de scheiding hebben gemaakt. Uw medewerker kan aan de pensioenuitvoerder vragen hoeveel ouderdomspensioen hij ontvangt en welk deel van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen voor zijn ex-partner is.

 4. 4
  Help bij de voorbereiding op de financiële situatie na pensionering

  Veel medewerkers vinden het lastig om een schatting te maken van hun inkomsten en uitgaven na de pensioendatum. Met deze tips en tools kunt u uw medewerker op weg helpen bij een inventarisatie van de inkomsten.

  De Pensioenschijf-van-vijf

  Met de Pensioenschijf-van-vijf krijgt uw medewerker een overzicht van zijn inkomsten na de pensioendatum. De inkomsten kunnen bestaan uit AOW, ouderdomspensioen, lijfrentes of banksparen, bijverdiensten, eigen geld en de overwaarde in de woning. 

  Mijnpensioenoverzicht.nl

  Mijnpensioenoverzicht.nl biedt uw medewerker een overzicht van de AOW, het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Hier vindt hij ook het pensioen dat is opgebouwd bij andere pensioenuitvoerders. Uw medewerker kan hier ook het huidige netto-inkomen vergelijken met het toekomstige netto-pensioen.

  Verwijs naar de pensioentool

  De pensioentool geeft uw medewerkers inzicht in hun pensioensituatie. Wat is hun verwachte AOW-leeftijd (die stijgt immers met de levensverwachting)? Is het pensioen straks wel afdoende? Is het huis afbetaald als uw werknemer met pensioen gaat? Hoe laat uw werknemer gezinsleden achter bij overlijden? De laagdrempelige pensioentool helpt uw werknemer om hiermee aan de slag te gaan. 

  Met de Pensioenchecklist kunnen medewerkers per gebeurtenis / verandering in hun leven (relatie, wonen, werken) nagaan wat er al is geregeld en waar ze zelf aan moeten denken, als het om hun pensioen gaat.


  Financieel planner of budgetcoach

  U kunt ook een gesprek met een financieel planner aanbieden om de verschillende keuzemogelijkheden door te rekenen. Een gesprek met een budgetcoach kan helpen bij het krijgen van een overzicht van de inkomsten en uitgaven. 

  Uit onderzoek blijkt dat de uitgaven na pensionering minder dalen dan gedacht, terwijl de inkomsten wel dalen. Daarom is het van belang dat uw werknemer de uitgaven na pensionering vroegtijdig in kaart brengt.

  Woonlasten maken een belangrijk deel uit van de uitgaven. Heeft uw medewerker een eigen huis en is de hypotheek op de pensioendatum (nog) niet afgelost? Dan stijgen de woonlasten na de pensioendatum omdat uw medewerker vaak in een lager belastingtarief. Daardoor krijgt hij minder inkomstenbelasting terug vanwege de betaalde hypotheekrente. Ook vervalt na 30 jaar het recht op aftrek van de hypotheekrente. Bij een huurwoning moet uw medewerker rekening houden met blijvende woonlasten en een hogere huur vanwege de jaarlijkse huurverhoging.

  Verder komt ouderdom vaak met hogere zorgkosten, pensionering met hogere energielasten en meer uitgaven aan abonnementen en uitstapjes.

 5. 5
  Verwijs naar de pensioentool 'Dit kun je doen voor je pensioen'

  De digitale tool bestaat uit een aantal vragen. Op basis van de antwoorden ontvangt uw medewerker tips over zijn persoonlijke situatie. De tool gaat in op het gehele financiële plaatje na pensionering, en dus niet alleen op het werknemerspensioen. U kunt deze tool ook op uw eigen intranet te plaatsen.

Meer informatie:
 • Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Wijs nieuwe werknemers op het belang van pensioen en pensioenopbouw. De checklist 'Wegwijs in het pensioen' kan daarbij helpen.
 • Laat uw medewerker de pensioenuitvoerder op de hoogte brengen als hij gaat samenwonen of trouwen.
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
werken
Wat moet ik doen voor mijn pensioen?

Deze laagdrempelige pensioentool helpt uw werknemers, jong en oud, om aan te slag te gaan met hun pensioenvoorziening.

Ben ik verplicht om mijn werknemers een pensioenvoorziening aan te bieden?
Ook uitgaven bij pensionering blijken hoger dan verwacht
© 2021 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Toegankelijkheid  -  Persoonlijke cookie instellingen  -  Disclaimer