Overlijden

De partner van uw werknemer is overleden. Dit is een groot verlies en het is heel waardevol als u uw werknemer kunt helpen door hem (gevraagd) te wijzen op zaken die geregeld moeten worden. En hoe zit het met de andere werknemers? Hebben die hun zaken goed geregeld in het geval hun partner of de medewerker zelf overlijdt?

Hoe kunt u uw werknemer helpen?


 1. 1
  Checklist Geldzaken bij overlijden

  De checklist gaat in op zaken die de nabestaande moet regelen op het gebied van geldzaken. U kunt uw werknemer vragen of hij hier interesse in heeft.

  De nabestaande moet veel regelen en dat in een emotionele periode. Het is waardevol als u uw werknemer kunt helpen. Dat kan met het overzicht van actiepunten. U weet zelf het beste hoe u deze checklist kunt overhandigen. Dat kan bijvoorbeeld iemand van personeelszaken zijn die contact heeft met uw medewerker vanwege het overlijden van de partner. Uw werknemer zal immers ook behoefte hebben aan en recht hebben op vrije dagen rondom het overlijden en de begrafenis.

  Mogelijk is de checklist ook handig bij overlijden van een familielid zoals een ouder, bijvoorbeeld als uw werknemer tot executeur van de nalatenschap is benoemd.

 2. 2
  Erfenis met schulden

  Wellicht was uw werknemer getrouwd buiten gemeenschap van goederen of woonde hij samen. In dat geval is uw medewerker misschien erfgenaam. Had de overleden partner grote schulden? Dan kan de partner de erfenis beneficiair aanvaarden om grote financiële gevolgen te voorkomen. De notaris kan hier goed bij helpen.

  Aanvaardt uw werknemer een erfenis die uit meer schulden dan bezittingen bestaat? Dan mogen de schuldeisers bij uw medewerker aankloppen om de schulden betaald te krijgen. Uw werknemer kan de erfenis ook beneficiair aanvaarden. Dat betekent dat hij de erfenis aanvaardt voor zover de schulden niet groter zijn dan de bezittingen. Wijs uw medewerker hierop en vraag advies aan de betrokken notaris. Zo kan hij grote financiële zorgen voorkomen.

 3. 3
  Hulp bij belastingaangifte

  Veel mensen weten niet hoe ze de belastingaangifte over het jaar van overlijden moeten invullen. Verkeerd invullen kan problemen opleveren. Misschien kan uw medewerker hulp vragen van de Belastingdienst of heeft uw werknemer recht op hulp door sociaal raadslieden.

 4. 4
  Huishoudboekje op orde

  Na het overlijden van de partner van uw medewerker vallen er meestal inkomsten weg. Misschien was de overleden partner zelfs kostwinner. Hoe sterk de inkomsten dalen, hangt ook af van wat de werknemer en zijn partner geregeld hadden. Er bestaat in ieder geval een kans op geldproblemen.

  Na een overlijden kan de financiële situatie volledig veranderen. De gevolgen van het overlijden hangen af van het recht op nabestaandenpensioen, de vraag of er een overlijdensrisicoverzekering is, etc. In de meeste gevallen nemen de uitgaven niet onmiddellijk af. Uw werknemer woont immers nog in hetzelfde huis, heeft nagenoeg dezelfde energiekosten, etc. De inkomsten dalen vaak wel, al heeft uw medewerker mogelijk wel recht op hogere toeslagen of andere tegemoetkomingen. Het is zaak dat uw medewerker snel overzicht krijgt van de nieuwe financiële situatie. U kunt hiervoor hulp aanbieden.

 5. 5
  Nabestaandenpensioen

  Is het nabestaandenpensioen een onderdeel van de pensioenvoorziening van uw bedrijf? Informeer uw medewerkers regelmatig over dit pensioen. U kunt hen ook verwijzen naar deze tool. Dan helpt u uw medewerkers tijdig nadenken over de vraag hoe zij hun nabestaanden achterlaten bij een eventueel overlijden.

  Nabestaandenpensioen

  De hoogte van het nabestaandenpensioen hangt sterk af van de pensioenregeling maar ook van de persoonlijke situatie van de werknemer. Het nabestaandenpensioen is vrijwel altijd (veel) lager dan het laatste inkomen van de overledene. Is de overleden partner in het verleden gescheiden of wisselde hij vaak van baan? Dan kan de hoogte van het nabestaandenpensioen tegenvallen. Naast het nabestaandenpensioen heeft de langstlevende partner misschien ook nog recht op een ANW-uitkering.  

  Andere maatregelen

  Uw medewerker en zijn partner kunnen een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Die keert uit als één van hen overlijdt. Een andere mogelijkheid is het zoveel mogelijk aflossen van de hypotheek. Zo zijn nog wel andere maatregelen mogelijk. U hoeft ze niet allemaal door te geven aan uw medewerkers, maar u kunt uw medewerkers wel laten inzien dat het belangrijk is om de geldzaken goed te regelen.

  Voogdij en erfenis

  Hebben uw medewerker en zijn partner kinderen? Dan is het belangrijk dat ze vooraf vastleggen wie de voogd van de kinderen wordt als beide partners overlijden. Dat kan in een testament maar ook via het gedragsregister. In een testament kunnen de partners ook vastleggen wie wat erft.

  Hulpmiddelen

  Deze presentatie gaat over het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De tool helpt bij het krijgen van inzicht in de inkomsten en uitgaven na overlijden. 

Meer informatie:
 • Lees hier meer over communicatie van uw pensioenvoorziening.
 • Ook op andere laagdrempelige manieren kunt u uw medewerkers ondersteunen met hun geldzaken zodat de kans op schulden kleiner wordt.
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Zorg voor mangelzorgers
Zorg voor mantelzorgers

1 op de 5 werkenden combineert werk met mantelzorg. Dit zorgt voor de nodige belasting en druk. Hoe gaat uw organisatie hiermee om?

Lees best practices en tips
Wat moet ik doen als mijn medewerker overlijdt?
Meer zorgtaken, blijven ontwikkelen en langer doorwerken
"Het blijkt dat ons welzijn vaak sterk wordt beïnvloed door zorgen over geld"
© 2021 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Toegankelijkheid  -  Persoonlijke cookie instellingen  -  Disclaimer