Laaggeletterde medewerkers

Meer kans op geldzorgen

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit geldt ook voor ruim 700.000 werknemers. Volgens recent onderzoek gaat het in beroepen zoals schoonmaak, industrie en bouw zelfs om 40% van de medewerkers. Zij hebben meer moeite om geldzaken te regelen en brieven van schuldeisers te begrijpen en vinden het lastiger om hulp te vinden.

Gratis hulp

Er zijn diverse vrijwilligersorganisaties die gratis hulp bij geldzorgen bieden. Ook hebben vele gemeentes inloopspreekuren voor geldzaken (naast schuldhulp loketten). Via Geldfit (0800-8115 en www.geldfit.nl) kunnen uw medewerkers nagaan welke hulp in hun woonplaats beschikbaar is.

Ook op de website van de LSTA staan diverse vrijwilligersorganisaties die helpen bij thuisadministratie. Zij kunnen uw medewerker helpen met moeilijke brieven, stapels post, een overzicht van inkomsten en uitgaven, nagaan of er betalingsachterstanden zijn, kijken of toeslagen en andere voorzieningen zijn aangevraagd. 

Hulp van vrijwilligers is meestal tijdelijk. Indien uw medewerkers permanent hulp nodig hebben bij hun geldzaken, zoals het betalen van vaste lasten en andere uitgaven, dan kan budgetbeheer of beschermingsbewind een oplossing zijn. Gemeenten bieden dit aan, in sommige gevallen is dat gratis. Meer daarover is te vinden op de pagina over hulp bij administratie en geldzorgen.

U kunt ook een budget coach inhuren voor uw medewerkers of een workshop over geldzaken aanbieden. Of geef uw medewerkers deze geldtips mee: 10 geldtips en 5 stappen om je inkomsten en uitgaven op een rij te zetten.  

Herkennen en aanpakken

  • Op de websites van de Stichting lezen & schrijvenTel mee met Taal en VNO-NCW staan tips om laaggeletterdheid bij medewerkers te herkennen en aan te pakken.
  • Bij het leerwerkloket in uw regio kunnen werkgevers en werknemers gratis advies krijgen over cursussen en subsidies op het gebied van lezen & schrijven en digitale vaardigheden.
  • Werkgevers kunnen taalcursussen organiseren voor hun medewerkers. Op de website taalpartners staat een overzicht van aanbieders.  Uw medewerker kan ook via de Taalzoeker een taalcursus in de buurt vinden, of oefenen met taal & geld op de website oefenen.nl.
  • Via de website Steffie kan uw medewerker eenvoudige websites raadplegen, zoals over geldzaken. 
  • Voor werknemersvaardigheden kan uw medewerker kijken op Werkportal.
  • Geef uw medewerker dit overzicht van handige websites en trainingen over geldzaken

Bent u een inclusieve of SW-werkgever?

Voor informatie over inclusief werkgeven en het werven van mensen met een arbeidsbeperking kunt u terecht op de website van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid, op de website van Opnaarde100000.nl en het Spoorboekje banenafspraak. Wilt u jongeren met een beperking of chronische ziekte een kans geven op de arbeidsmarkt? Kijk dan op Emma at Work.
Voor de aanpak van geldzorgen bij deze groep heeft SBCM informatie verzameld op de website Inclusief Werkt. Hierop staan o.a. signaalkaarten, gesprekskaarten, e-learning en wegwijzers voor werkgevers en voorbeelden van andere werkgevers.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de aanpak van geldzorgen bij laaggeletterde werknemers? Neem dan contact op met Wijzeringeldzaken.

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Herkent u de signalen voor geldzorgen?
Op dit gedrag moet u letten
"Schaarste slokt je op"

Mensen handelen anders bij een gevoel van gebrek. Een gebrek aan geld of een gebrek aan tijd. Ze zijn bijvoorbeeld vooral gericht op de korte termijn. Dit blijkt uit het onderzoek 'Schaarste'.  

Lees meer
Heeft u werknemers met betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar?
Wat te doen?
© 2021 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Toegankelijkheid  -  Persoonlijke cookie instellingen  -  Disclaimer