Voorkomen van geldproblemen

Waarschijnlijk heeft u ook wel eens gemerkt dat werknemers geldzorgen meenemen naar de werkvloer. Het kan aanleiding zijn voor ziekteverzuim en productieverlies. Om die reden loont het ook de moeite om geldzorgen van uw medewerkers te voorkomen.

Financiële problemen kunnen door allerlei oorzaken ontstaan: van onverstandig omgaan met geld tot een echtscheiding of een onverkoopbaar huis met een restschuld. U kunt een bijdrage leveren in het voorkomen van schulden en financiële stress door uw medewerker te helpen met informatie of begeleiding.

Coronacrisis en uw werknemers

De coronacrisis houdt veel werknemers bezig. Mogelijk maken uw medewerkers zich zorgen over hun geldzaken. Wijzer in geld geeft tips om geldzorgen te beperken of te voorkomen. Verwijs uw werknemers door.

 

Hoe kunt u uw werknemer helpen?


 1. 1
  Wees alert op vroege signalen

  Door mee te denken bij grote gebeurtenissen (zoals een scheiding, ziekte, mantelzorg, verlies van inkomen, ontslag of overlijden van de partner, 18 worden of bijvoorbeeld de geboorte van een kind) kunt u geldzorgen bij uw medewerker helpen voorkomen. U kunt bijvoorbeeld onze checklists geven of een gesprek met een budgetcoach of financieel adviseur aanbieden. Ook kunt u kijken of tijdelijk meer of minder uren werken tot de mogelijkheden behoort.

  Mocht u medewerkers hebben die laaggeletterd zijn, dan lopen zij een grotere kans op geldzorgen. Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over laaggeletterde medewerkers.

  Andere vroege signalen zijn verzoeken om voorschotten, vragen om extra uren werk of vragen over het moment van salarisbetaling. U kunt hiervoor onze Signaaltool of de signaalkaart gebruiken. 

  U kunt ook uw leidinggevenden en HR-medewerkers een training laten volgen om geldzorgen vroeg te herkennen en bespreken: het Nibud en diverse budgetcoaches bieden dit soort trainingen aan.

 2. 2
  Bied een financiële gezondheidscheck aan

  Veel mensen overzien niet welke financiële risico’s ze lopen. Het maakt daarbij niet uit hoeveel ze verdienen of welk werk ze doen. U kunt medewerkers inzicht geven met een financiële gezondheidscheck.

  Er zijn verschillende mogelijkheden. Het kan gaan om een check op de huidige situatie (bijvoorbeeld voldoende buffer, gebruik voorzieningen en toeslagen) of om het eventuele financieel risico dat de werknemer en het gezin loopt bij levensgebeurtenissen als werkloosheid, scheiding, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen, en overlijden.

  Lees meer

  Mobiliteit

  Ook kunt u zo’n check aanbieden om de mobiliteit van uw medewerkers te bevorderen. Als ze meer inzicht hebben in hun huidige en toekomstige inkomen kunnen ze betere keuzes maken over toekomstige banen.

  Pensioen

  Enkele jaren voor het pensioen kan zo’n check handig zijn; dan kan ook worden bezien of deeltijdpensioen of vroegpensioen financieel haalbaar is.

   Kosten

  U kunt kiezen voor een digitale check, voor een individueel advies van een deskundige of een combinatie van beiden. Uw keuze is mede-afhankelijk van uw personeelsbestand. Zijn uw medewerkers in staat om een digitale check af te ronden of hebben ze hulp nodig? Kunnen ze een financieel advies (deels) zelf betalen? Wat wilt u besteden aan financiële hulp? De kosten hangen mede af van de antwoorden op deze vragen.

  Een financiële gezondheidscheck wordt onder meer aangeboden door verschillende financieel planners en het Nibud.

  Lees minder
 3. 3
  Besteed regelmatig aandacht aan geldzaken

  U kunt in uw nieuwsbrief of personeelsblad of op uw intranet regelmatig aandacht besteden aan geldzaken. Bijvoorbeeld de week van het geld (in maart), belastingaangifte (april), betaling van het vakantiegeld of dertiende maand, feestdagen, overstappen van zorgverzekering (december), en goede voornemens in januari. Bekijk ook de handige jaarkalender. Sommige werkgevers houden een december-actie, waarbij collega’s en leidinggevenden iemand kunnen voordragen voor een kleine gift.

 4. 4
  Verwijs naar websites met informatie over geldzaken

  U kunt op intranet, het personeelsblad of in de introductiemap voor nieuwe medewerkers aandacht besteden aan financiële fitheid en tips geven voor handige websites.

  Voor levensgebeurtenissen kunt u medewerkers wijzen op de website www.wijzeringeldzaken.nl. Daarop staan geldtips voor alle leeftijden en gebeurtenissen, zoals samenwonen/trouwen, kinderen krijgen, een huis kopen, scheiden, kinderen die 18 worden of gaan studeren, ontslag, pensioen, arbeidsongeschiktheid, overlijden. Maar ook huishoudboekjes en leren omgaan met geld.  

  Lees meer

  Nibud

  Het Nibud heeft op haar website de vuistregels ‘check, plan, spaar, bewaar’ waarmee uw werknemer in vier stappen overzicht krijgt in zijn geldzaken. Uw werknemer kan zich daar ook aanmelden voor gratis coaching per email.

  Geldplannen

  Het Nibud biedt ook geldplannen aan voor medewerkers, om meer overzicht te krijgen in inkomsten en uitgaven; u kunt als werkgever hierop een abonnement nemen.

  Checklist

  De checklist 'Geldzaken op orde' helpt bij het op orde houden van het huishoudboekje en het bewaren van overzicht. Vermeld ook bij wie medewerkers intern met vragen terecht kunnen. 

  Van uitkering naar werk

  Neemt u iemand in dienst die een uitkering ontving? Dan kan werken grote gevolgen hebben voor het huishoudboekje van uw nieuwe medewerker. De Uitkeringnaarwerk-berekenaar van het Nibud geeft inzicht. Eventueel kunt u aanbieden om uw medewerker te helpen bij het beantwoorden van de vragen.

  Lees minder
 5. 5
  Organiseer een workshop over geldzaken

  De workshop kan gaan over pensioenvoorlichting, de risico’s die mensen lopen als ze ziek worden of uit elkaar gaan of aandachtspunten bij de aankoop van een huis. Een andere invalshoek is een workshop over rondkomen met weinig geld.

  Lees meer

  Denk na over de gevoeligheid van het onderwerp

  Bedenk vooraf welke locatie past bij het onderwerp, omdat praten over geldzaken voor veel mensen nog taboe is. Een bijeenkomst over pensioen kan prima op de werkvloer, een workshop over rondkomen met weinig geld kan beter plaatsvinden op een locatie buiten de deur. Workshops worden o.a. aangeboden door het Nibud, CNV geldzorg, diverse budget coaches, financieel adviseurs en planners.  

  Lees minder
 6. 6
  Bied een e-learning aan over geld

  U kunt uw medewerkers een e-learning aanbieden over omgaan met geld. Het is laagdrempelig, anoniem en prettig voor uw medewerkers omdat zij het vanuit huis kunnen doen.

  Lees meer

  Gratis beschikbare e-learnings zijn:

  Tegen betaling (door werkgevers) zijn voor werknemers ook onderstaande e-learnings beschikbaar:

  Diverse werkgevers laten hun medewerkers een e-learning volgen om mensen in hun omgeving te helpen met geldzaken.

  Indien u veel laaggeletterden in dienst heeft, dan is een fysieke cursus over omgaan met geld geschikter, zoals Voor t zelfde geld (stichting lezen & schrijven).

  Lees minder
 7. 7
  Peiling financiële fitheid

  Door een peiling onder uw personeel te doen naar financiële fitheid krijgt u inzicht in de reeds aanwezige en mogelijk toekomstige financiële problemen in uw organisatie. Op basis daarvan kunt u bepalen aan welke thema's u prioriteit wilt geven en hoe u uw werknemer het beste kunt ondersteunen. U kunt dit onderwerp meenemen in uw medewerkerstevredenheidsonderzoeken of bij het Nibud een (betaalde) peiling op maat aanvragen. 

Meer informatie:
 • Pensioen wordt door veel mensen op de lange baan geschoven, terwijl het loont om tijdig actie te ondernemen
 • Gaat uw medewerker samenwonen en misschien ook nog samen een huis kopen? Het moment voor uw medewerker om actie te ondernemen om eventuele toekomstige problemen te voorkomen bij uit elkaar gaan
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Dit doen geldproblemen met uw werknemer

Life-events zoals scheiding, ontslag en ziekte zijn belangrijke factoren bij het ontstaan van schulden

Checklist een kind krijgen
Checklist een kind krijgen en geldzaken

Een kind krijgen heeft financiële gevolgen. De uitgaven stijgen, terwijl er soms behoefte  is aan gewijzigde arbeidsuren. Misschien kan uw werknemer bij deze afwegingen hulp gebruiken.

Bekijk de checklist
“Kan ik een voorschot krijgen voor volgende maand?”

Herken gedrag bij uw werknemers dat mogelijk een geldprobleem aanduidt. Op tijd bijsturen is het beste voor werknemer en werkgever.

Herken de signalen
Verzoek om voorschot?

Olaf Simonse vertelt hoe u het gesprek aan kunt gaan wanneer een verzoek om voorschot wordt gevraagd en geeft hiervoor tips.

0:59
Bekijk video
© 2021 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Toegankelijkheid  -  Persoonlijke cookie instellingen  -  Disclaimer