Doe mee met de werkgeversenquête!

Heeft u overzicht en invloed op de financiële gezondheid van uw werknemers? Doe dan mee aan mee aan deze enquête! In samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland en SchuldenlabNL voert Deloitte een onderzoek uit onder werkgevers.

Het doel is om inzicht te krijgen in de omvang en gevolgen van de financiële gezondheid van werknemers. Ook wordt onderzocht welke rol werkgevers hierbij kunnen spelen en wat de knelpunten zijn die werkgevers hierbij ervaren.

De uitkomsten van dit onderzoek worden gedeeld tijdens een congres op 23 juni.