Nieuwe werkgeverscampagne vanaf 21 november

Vanaf 21 november start Financieel fitte werknemers een campagne voor werkgevers, om werkgevers meer bewust te maken van geldzorgen op de werkvloer.

Op 21 november wordt een nieuw onderzoek gepubliceerd. Het onderzoek vond plaats onder HR professionals en leidinggevenden, over hun aanpak van en visie op geldzorgen bij medewerkers. Door de hoge prijzen hebben meer werkenden moeite om rond te komen, zijn meer werkgevers in actie gekomen en is er ook meer begrip voor medewerkers die worstelen met geld.

Daarnaast wordt op onze LinkedIn pagina dagelijks een nieuwe tip gedeeld voor werkgevers. In de tien tips delen ook vijf werkgevers hun aanpak van geldzorgen en levensgebeurtenissen, ter inspiratie van andere werkgevers. Ook krijgt u tips om zelf snel van start te gaan in uw organisatie.

Tot slot delen we tijdens de campagne ook de uitkomsten van onze geldgesprekken met werknemers. Daaruit bleek dat zij vaak worstelen met rondkomen, maar geldzorgen niet snel zelf ter sprake brengen. Het blijft dus belangrijk dat werkgevers zelf het gesprek openen en actief informatie delen over hulpmogelijkheden bij geldzorgen.

Wilt u meer weten over de campagne? Hou dan vanaf 21 november onze LinkedIn pagina en website in de gaten! Of neem alvast contact op met onze projectleider.