Subsidie oproep voor project ‘jonge werknemers met geldzorgen’

Subsidie oproep voor project ‘jonge werknemers met geldzorgen’


Onder jonge werkenden komen regelmatig geldzorgen voor. Het Instituut GAK biedt maatschappelijke initiatieven de mogelijkheid om hiervoor subsidie aan te vragen. Deze oproep is bedoeld voor organisaties die deze groep werkende jongeren (tot 28 jaar, ongeacht opleidingsniveau) preventief of in een vroeg stadium weten te bereiken, aanvullend op het bestaande aanbod en aansluitend bij bestaande hulproutes (zoals de Nederlandse Schuldhulproute).

Kijk voor meer informatie op de subsidie.