Wegwijzer voorzieningen

Heeft uw medewerker moeite om rond te komen of heeft hij geldzorgen? Dan kunt u hem doorverwijzen naar de juiste instanties. U kunt uw werknemer altijd doorverwijzen naar de gemeente waarin hij woont. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening voor zijn inwoners. Heeft u een sociaal fonds? Mogelijk kan dat fonds uw werknemer ondersteunen. 

Tabel met voorzieningen

De voorzieningentabel bij geldproblemen geeft een overzicht van de verschillende hulpmogelijkheden voor mensen met geldproblemen. Afhankelijk van de ernst van de situatie vindt u een of meer voorzieningen waarnaar u de werknemer kunt verwijzen.  

Uitleg over deze voorzieningen staat op volgende pagina's:

Voor medewerkers is de checklist 'Hulp bij geldzorgen' handig. 

Tool met voorzieningen

Als u antwoord geeft op een paar vragen uit de tool ziet u naar welke instantie(s) u de werknemer het beste kunt doorverwijzen.