Een kind krijgen

Uw medewerker krijgt een kind. Dat kan voor uw medewerker een reden zijn voor ouderschapsverlof, minder en/of andere werktijden werken. Een vrouwelijke werknemer heeft recht op zwangerschapsverlof. 

Hoe kunt u uw werknemer helpen?


 1. 1
  Verwijs naar de checklist Een kind krijgen en geldzaken

  De checklist Een kind krijgen en geldzaken geeft tips over geldzaken bij gezinsuitbreiding. De tips lopen uiteen van het recht op toeslag en verlof tot het opbouwen van een spaarpotje voor kinderen. U kunt dit bijvoorbeeld toevoegen aan de informatie over zwangerschaps-, kraam- en ouderschapsverlof. 

  Ook is het belangrijk dat kinderen kunnen meedoen met leeftijdgenoten. Zoals meegaan op schoolreisje, sporten, een verjaardag vieren, een dagje uit, zwemles of muziekles. Niet elke ouder kan dat betalen: 1 op de 12 kinderen groeit op in armoede. Ouders met weinig geld kunnen voorzieningen voor hun kinderen aanvragen via de website www.samenvoorallekinderen.nl.

 2. 2
  Geef inzicht in de financiële gevolgen van minder werken

  Uw werknemer neemt ouderschapsverlof op of wil (tijdelijk) minder gaan werken. Dit heeft gevolgen voor het salaris. Niet iedereen vindt het makkelijk om zelf te berekenen wat de hoogte van het salaris wordt. Mogelijk kunt u uw medewerker daarbij helpen.

  Lees meer

  Minder werken en het inkomen

  De Werkzorgberekenaar laat zien wat minder werken betekent voor het inkomen. Voor de berekening zijn wat gegevens nodig. Misschien kunt u uw medewerker hierbij helpen. Naast gevolgen voor het salaris betekent minder werken ook minder ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

  Toeslagen

  Bij minder werken kan ook het recht op toeslagen veranderen. Op de website Berekenuwrecht.nl kan uw medewerker nagaan op welke toeslagen hij recht heeft. Op de website Toeslagen kan hij een proefberekening maken.

  Anders werken

  U kunt uw medewerker ook helpen door afspraken te maken over bijvoorbeeld thuis werken of op andere uren werken.

  Lees minder
 3. 3
  Help bij het huishoudboekje op orde maken

  Een kind brengt veel kosten met zich mee. Vaak gaat ook het inkomen omlaag omdat één (of beide ouders) minder werkt (werken). U kunt eventueel een gesprek met een budgetcoach aanbieden om te helpen inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen.

  Kinderopvangtoeslag

  Maakt uw medewerker gebruik van kinderopvang? Dan heeft hij ook recht op de kinderopvangtoeslag. Laat uw medewerker de toeslag uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste dag van de kinderopvang aanvragen. Anders loopt uw medewerker geld mis.

 4. 4
  Bespreek wat is geregeld voor nabestaanden

  Het is belangrijk dat uw medewerker nadenkt over het verzorgd achterlaten van zijn nabestaanden. Bespreek samen met hem hoe het zit met het nabestaandenpensioen. Op MijnPensioenoverzicht.nl ziet uw medewerker wat de nabestaanden ontvangen na zijn overlijden.

  Lees meer

  ANW-uitkering

  Nabestaanden hebben soms recht op een ANW-uitkering van de overheid. Dat hangt mede af van de vraag of de achterblijvende partner minderjarige kinderen heeft en de hoogte van het inkomen van de langstlevende partner. 

  Overige onderwerpen 

  Uw medewerker kan een aanvullende overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Als u toch in gesprek bent met uw medewerker kunt u ook wijzen op het belang van het regelen van de voogdij en het opstellen van een testament.

  Lees minder

Tips voor uw organisatie:

Een vrouwelijke werknemer heeft recht op zwangerschapsverlof. U dient hiervoor een aanvraag in bij het UWV. Van het UWV ontvangt u dan een uitkering en u betaalt aan uw werknemer loon door tijdens het zwangerschapsverlof. Op de website van het UWV kunt u meer lezen over de ingangsdatum, ziekte tijdens de zwangerschap, en regels bij een pleeg- of adoptiekind. 

Geboorteverlof 

De partner heeft na geboorte van het kind recht op betaald geboorteverlof (ook wel partnerverlof of kraamverlof genoemd). Sinds 2019 is dit verlof gelijk aan het aantal uren dat de partner in een week werkt.

Ouderschapsverlof 

Beide ouders hebben vervolgens recht op ouderschapsverlof: 26 maal het aantal uren dat iemand per week werkt. Dit verlof mag uw werknemer opnemen voordat het kind 8 jaar wordt. In de Cao staat of u verplicht bent om in deze periode het loon door te betalen. Staat er niets in de Cao, of is er geen Cao? Dan kunt u zelf besluiten of u het loon doorbetaalt.  

Hier leest u meer over de diverse soorten verlof.

Meer informatie:
 • Als uw medewerker gaat scheiden, dan geeft dit veel zorgen. Zeker met kinderen. Het is nu nog meer zaak om het (financieel) goed te regelen.
 • Lees hier meer over geldzaken bij samenwonen of trouwen.
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Checklist een kind krijgen
Checklist een kind krijgen en geldzaken

Een kind krijgen heeft financiële gevolgen. De uitgaven stijgen, terwijl er soms behoefte  is aan gewijzigde arbeidsuren. Misschien kan uw werknemer bij deze afwegingen hulp gebruiken.

Bekijk de checklist
wegwijzer
Wegwijzer

Met de wegwijzer helpt u uw werknemers de weg te vinden naar de juiste instanties voor hulp bij schulden of geldproblemen.

Bekijk de wegwijzer
© 2021 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Toegankelijkheid  -  Persoonlijke cookie instellingen  -  Disclaimer