Mantelzorg

Uw medewerker verleent mantelzorg aan een (schoon)ouder of een partner, kind, ander familielid, vriend of kennis. Dat betekent onbetaalde en vaak langdurige zorg voor een naaste. Uw medewerker is niet de enige: 1 op de 5 werkenden besteedt meer dan 8 uur per week aan mantelzorg (cijfers SCP 2019). En dat aantal zal nog verder toenemen door vergrijzing en langer thuis wonen. Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan. Uw steun kan helpen om de combinatie tussen werk, zorg en privé te vergemakkelijken en stress en zelfs ziekte te voorkomen.

Hoe kunt u uw medewerker helpen?


 1. 1
  Toon uw begrip en medewerking

  Mantelzorg is gebaat bij maatwerk. De behoefte van de mantelzorger en de aard van de werkzaamheden verschilt immers per persoon. Voor iedere mantelzorger geldt dat een begripvolle leidinggevende helpt. Het kan druk op het werk-zorgconflict wegnemen. Op de website Werk en mantelzorg vindt u concrete gesprekstips

 2. 2
  Verwijs door voor praktische tips

  De website Mantelzorg.nl biedt uw medewerker voorbeelden van oplossingen, praktische afspraken en mogelijke ondersteuning binnen en buiten het werk. Zij geven ook telefonisch advies. Hiervoor kan uw medewerker bellen naar 030-760 60 55. U kunt uw medewerker ook de wegwijzer Mantelzorg geven. Samen met uw medewerker kunt u bespreken wat uw bedrijf kan bieden.

  Zoekt u tips voor uw organisatie? Kijk dan op de website Werk en Mantelzorg en deze factsheet

 3. 3
  Vul het werk flexibel in en geef zorgverlof

  Flexibel werken zorgt voor een positief effect bij zowel leidinggevenden als mantelzorgers. U kunt daarbij denken aan aangepaste werktijden, een flexibele invulling van werktijden, thuiswerken en/of de mogelijkheid om van het ene op het andere moment een paar uur of een dag vakantie op te nemen. Wat mogelijk is, hangt uiteraard af van de functie van uw medewerker.

  Lees meer

  Uw werknemer kan zorgverlof aanvragen. Het kan gaan om onder meer kortdurend (betaald) verlof of langdurig (onbetaald) verlof. Hier vindt u verdere informatie over onder meer verlofregelingen. Naast de wettelijke verlofregelingen kunnen in de CAO of in uw eigen regeling met de ondernemingsraad ruimere regelingen zijn opgenomen.  

  Lees minder
 4. 4
  Pas de arbeidsovereenkomst aan

  Misschien wil uw werknemer minder uren werken of een andere functie binnen uw organisatie. Dat kan lucht geven, maar heeft vaak wel financiële gevolgen. U kunt met een proefberekening uw medewerker laten zien wat het effect is op het netto-loon en de pensioenopbouw. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de bruto-netto check gebruiken op de website van Loonwijzer. U kunt ook verwijzen naar de werk-zorgberekenaar.

 5. 5
  Breng inkomsten en uitgaven op orde

  Minder uren werken of het wegvallen van inkomsten van de zieke partner hebben gevolgen voor de inkomsten en uitgaven van uw medewerker. U kunt daarvoor een gesprek met een budgetcoach of financieel adviseur aanbieden. Indien uw medewerker langer hulp bij geldzaken nodig heeft, dan kunnen deze hulpverleners helpen.

  Uw medewerker kan ook nagaan welke (financiële) middelen de gemeente beschikbaar heeft voor mantelzorgers. Dat is bijvoorbeeld de mantelzorgwaardering.

Meer informatie:
 • Vindt u het lastig om het gesprek met uw medewerker aan te gaan over deels ook privézaken? Deze gesprekstips helpen u misschien.
 •  Als een naaste van uw werknemer overlijdt, dan wilt u hem of haar waarschijnlijk helpen.
Zorg voor mangelzorgers
Zorg voor mantelzorgers

1 op de 5 werkenden combineert werk met mantelzorg. Het gaat gemiddeld om 15 uur per week. Dit zorgt voor de nodige belasting en druk. Hoe gaat uw organisatie hiermee om?

Lees best practices en tips
Meer zorgtaken, blijven ontwikkelen en langer doorwerken
© 2020 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Toegankelijkheid  -  Persoonlijke cookie instellingen  -  Disclaimer