Ziekte

Ziekte kan leiden tot geldzorgen als werknemers hierdoor een deel van hun inkomsten missen. Daarnaast zijn werknemers die geldzorgen hebben gemiddeld 7 dagen extra ziek, blijkt uit onderzoek. Ziekteverzuim kan dus een oorzaak en een gevolg zijn van geldzorgen.

Vanwege de AVG mag u niet aan uw medewerkers vragen wat de oorzaak van de ziekmelding is. De bedrijfsarts mag dat wel. Wel kunt u medewerkers en de bedrijfsarts informeren over welke oplossingen u aanbiedt aan werknemers met geldzorgen.

Op deze pagina leest u hoe u zieke werknemers met geldzorgen kunt helpen. Ook vindt u informatie voor uw organisatie.

Hoe kunt u uw werknemer helpen?


 1. 1
  Verwijs naar de checklist 'geldzaken bij ziekte'

  De checklist geeft uw zieke medewerker informatie over de gevolgen van zijn ziekte voor het inkomen. Uw medewerker leest hier ook wat er gebeurt bij arbeidsongeschiktheid.

 2. 2
  Wijs de bedrijfsarts op de mogelijkheid van geldzorgen

  Het is belangrijk dat de bedrijfsarts mogelijke geldzorgen meeneemt in zijn gesprek met uw werknemer. Zorg ervoor dat uw medewerker, de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk weten welke voorzieningen binnen en buiten uw organisatie beschikbaar zijn voor medewerkers met geldzorgen.

  De bedrijfsarts mag de oorzaak van de ziekte niet zomaar delen met uw organisatie. Meer informatie over de privacyregels rondom ziekte vindt u op deze website en in deze beleidsregels.

 3. 3
  Zorg voor hulp bij inkomensterugval

  Het is raadzaam om tijdig te bespreken wat de ziekte betekent voor de loondoorbetaling van de werknemer als u verwacht dat uw medewerker langdurig ziek thuis zit. Laat bij voorkeur de gevolgen voor het salaris doorrekenen, zodat de werknemer weet hoeveel hij netto uitgekeerd krijgt. Ziekte betekent direct of op termijn een lager inkomen voor uw medewerker. 

  Op welk moment en met hoeveel het inkomen daalt, hangt af van welke afspraken u heeft gemaakt met uw medewerkers. Sommige werkgevers betalen het eerste jaar 100% van het loon door, andere werkgevers 70%. In het tweede jaar is het inkomen vrijwel altijd 70% van het laatstverdiende loon. U leest op deze pagina meer over loondoorbetaling bij ziekte. Voor uw werknemers kan de website van het Juridisch Loket behulpzaam zijn. 

  Grotere terugval bij werken op onregelmatige uren

  De inkomensterugval bij ziekte kan nog groter zijn als een medewerker voor zijn ziekte veel overuren maakte of extra inkomen had wegens avond-, nacht- of weekenddiensten.

  Extra voorzieningen door ziekte

  Als het inkomen daalt, kan uw medewerker waarschijnlijk moeilijker rondkomen. Het is belangrijk dat uw medewerker zijn inkomsten en uitgaven bekijkt en nagaat op welke sociale voorzieningen, belastingaftrek, toeslagen en lokale tegemoetkomingen of ondersteuning hij recht heeft vanwege zijn lagere inkomen en ziekte of handicap. 

  U kunt daarvoor een budgetcoach aanbieden of een gesprek met een financieel adviseur. Als uw medewerker langduriger hulp nodig heeft bij geldzaken, dan kunt u doorverwijzen naar deze organisaties. Bij langdurige of chronische ziekte kunt u een specialist inschakelen die goed op de hoogte is van de sociale, fiscale en juridische wetgeving.

Tips voor uw organisatie:

U krijgt met veel regels te maken als u een zieke werknemer heeft. Het is handig als u vooraf weet wat wel en niet mag, en wat u moet doen. Bekijk de verantwoordelijkheden die u heeft en de voorzieningen die u moet treffen voor de gezondheid van uw werknemers en lees meer over uw verplichtingen.

Bij ziekte betaalt u in de meeste gevallen het loon van uw werknemer door. U kunt hiervoor een verzekering afsluiten. Ook regelt u de re-integratie. Een bedrijfsarts kan u hierbij helpen. Lees hier meer over ziekmelding, loondoorbetaling en re-integratie. 

U mag een zieke werknemer in principe niet ontslaan. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als het tijdelijk contract van uw medewerker afloopt, of tijdens de proeftijd. Op Ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over ontslag van zieke werknemers.

Meer informatie:
 • Lees hier meer als uw werknemer geldzorgen heeft.
 • Wilt u meer weten over hoe u het gesprek kunt aangaan? Lees deze tips.
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
© 2021 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Toegankelijkheid  -  Persoonlijke cookie instellingen  -  Disclaimer