Loonbeslag

Bijna de helft van de werkgevers heeft medewerkers met loonbeslagen. Een loonbeslag is een belangrijk signaal dat uw medewerker financiële problemen heeft. Aan een loonbeslag gaat een heel traject van betalingsherinneringen en aanmaningen vooraf. Ga daarom bij de eerste signalen van een loonbeslag zo snel mogelijk met uw medewerker in gesprek. Daarmee kunt u de geldzorgen van uw medewerker helpen beperken. 

Hieronder staan tips voor u en uw werknemer. Op de pagina stappenplan loonbeslag staat meer over de juridische kant van loonbeslagen voor de werkgever.   

Hoe kunt u uw werknemer helpen?


 1. 1
  Ga met uw medewerker in gesprek en geef de flyer loonbeslag

  Voordat een deurwaarder loonbeslag legt, krijgt de werkgever een informatieverzoek. Dit is een goed moment om uw medewerker te waarschuwen dat:

  1.  er een loonbeslag aankomt,
  2. hij mogelijk het loonbeslag kan voorkomen door een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser, en
  3. het verstandig is om hulp te zoeken, omdat er waarschijnlijk meer geldzorgen of betalingsachterstanden zijn. 
  Lees meer

  Flyer loonbeslag

  Geef uw medewerker alvast de flyer loonbeslag. Daarin staat wat een loonbeslag is, wat uw werknemer kan doen om zijn financiële situatie te verbeteren en waar hij hulp kan krijgen. Uw medewerker leest hierin ook dat een werkgever verplicht is om aan een loonbeslag mee te werken. 

  Bekijk onze gesprekstips voor u een afspraak maakt met uw medewerker.

  Lees minder
 2. 2
  Verwijs uw medewerker door voor hulp

  U kunt uw medewerker doorverwijzen naar de gemeente. Die kan nagaan welke hulp uw werknemer precies nodig heeft. De gemeente biedt naast schuldhulpverlening vaak ook preventieve hulp aan, zoals inloopspreekuren over geldzaken en budgetcursussen. Hulp van de gemeente is gratis.

  Lees meer

  Budgetcoach aanbieden

  U kunt ook een budgetcoach inhuren voor uw medewerker. Deze kan snel en deskundig helpen bij het stabiliseren van de financiële situatie en het vinden van een structurele oplossing. Vanwege het loonbeslag kan de medewerker mogelijk eventuele andere betalingsregelingen niet nakomen of zijn vaste lasten niet meer betalen. Daardoor is de kans op herhaalde loonbeslagen groot.

  Beschermingsbewind 

  Voor sommige werknemers kan budgetbeheer of beschermingsbewind verstandig zijn, om zeker te zijn dat de vaste lasten worden betaald.

  Vrijwilligersorganisaties 

  Vrijwilligersorganisaties zoals Schuldhulpmaatje, Humanitas en lokale initiatieven voor thuisadministratie kunnen uw medewerker helpen met het op orde brengen van inkomsten en uitgaven, het begrijpen van brieven en het ordenen van de administratie. Een overzicht van vrijwilligers per gemeente staat op de website www.LSTA.nl en op Geldfit.

  Een uitgebreider overzicht van hulpvormen vindt u hier.

  Lees minder
 3. 3
  Controleer de hoogte van de beslagvrije voet met deze tool

  Bij de beslaglegging berekent de deurwaarder de beslagvrije voet. Dit is het bedrag dat de medewerker nog van zijn salaris ontvangt op zijn betaalrekening voor vaste lasten en boodschappen. In eerste instantie gaat de deurwaarder uit van een basisbedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de gezinssamenstelling van de medewerker. Dit bedrag kan gecorrigeerd worden als de medewerker informatie aan de deurwaarder verstrekt over de gezinssamenstelling, de hoogte van de huur of hypotheeklasten en de kosten van de zorgverzekering.

  Lees meer

  Let op!

  Vaak reageert de medewerker niet op de vragenbrieven van de deurwaarder. Hierdoor kan de deurwaarder de beslagvrije voet niet goed bepalen. Dat betekent dat de beslagvrije voet vaak te laag is (en het loonbeslag te hoog). Uw medewerker houdt te weinig geld over om van te leven. Dat levert vaak nieuwe betalingsachterstanden op en veel stress.

  Wanneer wordt beslagvrije voet verlaagd?

  De beslagvrije voet wordt verlaagd als de medewerker andere inkomsten heeft waarop geen beslag ligt en/of een partner heeft die ook een inkomen heeft. Soms mag een deurwaarder de beslagvrije voet verlagen als de werknemer niet reageert op vragen. De beslagvrije voet mag zelfs op €0 worden gezet als iemand niet reageert op informatieverzoeken van de deurwaarder en het gaat om een teveel ontvangen uitkering.

  Beslagvrije voet uitrekenen 

  Met deze tool kunnen medewerkers de beslagvrije voet zelf narekenen. Voor hulp bij de berekening kan uw medewerker terecht bij het Juridisch Loket en sociaal raadslieden (of een budgetcoach, als u deze aanbiedt). 

  Lees minder
 4. 4
  Heeft u meer loonbeslagen voor dezelfde werknemer?

  In principe betaalt u de deurwaarder of beslaglegger die als eerste loonbeslag heeft gelegd tot deze vordering is ingelost. De deurwaarder die later loonbeslag heeft gelegd moet contact opnemen met de eerste deurwaarder. De eerste deurwaarder is verantwoordelijk voor de verdeling van het loonbeslag.

  Lees meer

  Andere inkomstenbronnen

  Deurwaarders kunnen ook beslag leggen op meerdere inkomensbronnen, zoals het inkomen van een eventuele partner, een uitkering of de huur- of zorgtoeslag. De kans bestaat dat uw werknemer door verschillende beslagen per maand te weinig geld over houdt om van te leven. 

  Verzoek tot herberekening

  Voor elk nieuw beslag moet uw medewerker een verzoek tot herberekening doen. Veel mensen doen dit niet. Het helpt als u hen hierover informeert. Uw medewerker moet bij een nieuw beslag ook de eerdere deurwaarder vragen om een herberekening.

  Stimuleer uw medewerker om bij meerdere beslagen contact op te nemen met de gemeente voor schuldhulpverlening.

  Lees minder
 5. 5
  Informeer over bijzondere bevoegdheden van bepaalde schuldeisers

  Bepaalde schuldeisers hebben bijzondere bevoegdheden. De Belastingdienst, waterschappen, gemeenten en provincies mogen vorderingen direct van iemands bankrekening afschrijven. Het CAK mag de zorgpremie rechtstreeks inhouden op het inkomen (bronheffing) en verhuurders, zorgverzekeraars en kinderopvanginstellingen mogen ook beslag leggen op toeslagen.

  Lees meer

  Bijzondere incassobevoegdheden

  De bijzondere incassobevoegdheden doorkruisen andere lopende betalingsregelingen van een medewerker. Zo dicht een medewerker één gat, maar tegelijkertijd ontstaat er elders een nieuwe schuld. Verder oplopende en/of nieuwe schulden zijn haast onvermijdelijk.

  Contact opnemen

  Stimuleer uw medewerker die te maken heeft met schuldeisers met bijzondere incassobevoegdheden contact op te nemen met de gemeente voor schuldhulpverlening.

  Lees minder
 6. 6
  Hou de privacy van uw medewerker in de gaten!

  Deel de informatie over het loonbeslag zo beperkt mogelijk in uw organisatie. Laat degene die het loonbeslag (of informatieverzoek of CAK melding) in ontvangst neemt contact opnemen met de medewerker. Deel de informatie niet verder, tenzij uw medewerker daarvoor toestemming geeft. Zorg ervoor dat de documenten over het loonbeslag goed zijn opgeborgen, zodat ze niet voor iedereen zichtbaar zijn, en vernietig alle gegevens als het loonbeslag is opgeheven. Het Informatiepunt van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft gratis advies bij vragen rondom privacy: u kunt hiervoor bellen met 088 - 180 52 50. Lees ook de blog van budgetcoach Sammen met meer uitleg over privacy bij loonbeslag.

Meer informatie:
 • Loonbeslag betekent vaak dat er meerdere schulden zijn. Hoe kunt u medewerkers eerder helpen?
 • De belangrijkste oorzaak van financiële problemen bij werknemers is een verandering in de relationele sfeer, zoals een scheiding. Wat kunt u dan doen?
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Let nog beter op werknemers met geldzorgen

De coronacrisis houdt veel werknemers bezig, zeker als ze al geldzorgen hebben. Wijzer in geldzaken heeft een groot aantal geldtips op een rij gezet. 

Geldtips tijdens de coronacrisis
Heeft u werknemers met betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar?
Wat te doen?
Top 10 do's & don'ts bij loonbeslag

De eerste quick-win bij een loonbeslag is controleren of de beslagvrije voet klopt. Deze video toont meer tips.

0:00
Bekijk video
Mijn medewerker vraagt om een lening. Zal ik dat verstrekken?
Loonbeslag?

Bijna de helft van de werkgevers heeft met loonbeslag te maken. Olaf Simonse geeft tips hoe u dit als werkgever aan kunt pakken.

1:15
Bekijk video
Dit doen geldproblemen met uw werknemer
Herkent u de signalen voor geldzorgen?
Op dit gedrag moet u letten
© 2021 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Toegankelijkheid  -  Persoonlijke cookie instellingen  -  Disclaimer