Stappenplan Loonbeslag

Een beslag op het loon van een medewerker betekent extra administratie voor uw organisatie en heeft ook juridische gevolgen. Op deze pagina vindt u een stappenplan voor werkgevers.

Stappenplan loonbeslag voor werkgevers:


 1. 1
  Verzoek om informatie van de deurwaarder

  Vaak begint een beslaglegging met een verzoek om informatie van de deurwaarder. U bent verplicht om aan dit verzoek mee te werken.

  Dit is ook een goed moment om contact op te nemen met uw medewerker. Hij kan dan nog proberen om met de schuldeiser een betalingsregeling te treffen om een loonbeslag te voorkomen. Op de pagina loonbeslag staan tips voor het gesprek over loonbeslag, hulpvormen en de flyer Loonbeslag voor medewerkers.

 2. 2
  U ontvangt een beslagexploot van de deurwaarder

  Met dit document legt de deurwaarder het beslag. Dit beslag is gebaseerd op een vonnis van de rechter of een dwangbevel. In het beslagexploot staat ook de beslagvrije voet.

  De werknemer wordt pas na het leggen van het loonbeslag bij de werkgever hiervan op de hoogte gebracht. Binnen 8 dagen na beslaglegging moet de gerechtsdeurwaarder de stukken overhandigen aan de werknemer (dit heet: het exploot aan de werknemer betekenen).

  Vul de vragenlijst in en stuur deze binnen 2 weken op

  Bij het beslagexploot vindt u een vragenlijst: de zogenaamde derdenverklaring. Deze lijst moet u als werkgever binnen 2 weken invullen en terugsturen (dit heet: ‘verklaring doen’).
  Als de werknemer u dit binnen twee weken na het leggen van het beslag schriftelijk verzoekt, dan doet u pas verklaring na 4 weken na het leggen van het beslag.

  Als u de vragenlijst niet of niet correct invult en terugstuurt, dan kunt u volgens de wet veroordeeld worden tot betaling van het bedrag waarvoor het beslag op het inkomen van de medewerker is gelegd. Meer daarover leest u hier. Ook kunt u dan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aanvullende schade, zoals kosten (voor bijvoorbeeld beslaglegging) die door het ‘niet-doen van verklaring’ voor niets zijn gemaakt.

 3. 3
  De deurwaarder berekent de beslagvrije voet

  De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat uw medewerker mag houden voor de vaste lasten en om van te leven. 

  Laat uw medewerker de beslagvrije voet controleren en aanpassen

  Bij de berekening van de beslagvrije voet wordt vanaf 1 januari 2021 gebruik gemaakt van een geautomatiseerde rekenmodule, die de beslagvrije voet berekent aan de hand van gegevens uit de UWV Polisadministratie en de Basisregistratie Personen (BRP). Indien nodig kunnen aanvullende en afwijkende gegevens door de beslaglegger handmatig in de rekenmodule worden ingevoerd.

  De medewerker ontvangt een modelmededeling van de beslaglegger. Hierin staan alle gegevens vermeld die de gebruikt zijn voor de berekening van de beslagvrije voet. De medewerker kan deze gegevens zelf controleren. Als er gegevens in de modelmededeling niet kloppen, kan hij contact opnemen met de beslaglegger. Dit moet hij binnen vier weken doen. De beslagvrije voet kan dan worden herberekend. Doet de medewerker dit later, dan gaat de eventuele wijziging van zijn beslagvrije voet later in. Meer informatie over de beslagvrije voet, kunt u lezen op de pagina Loonbeslag

  Help uw medewerker hierbij

  Geef aan uw medewerker door dat hij beter wel kan reageren op de brieven. En attendeer uw werknemer er op dat hij de gegevens controleert in de modelmededeling van de beslaglegger en dat hij de beslagvrije voet narekent. Dat kan op de website Uwbeslagvrijevoet. Bij vragen kan uw medewerker ook terecht bij het Juridisch Loket en de Sociaal Raadslieden (of bij een budgetcoach, als u die aanbiedt).

  Als werkgever kunt u ook kijken op uwbeslagvrijevoet.nl/informatievoorwerkgevers en op de website schuldinfo.nl. Ook geeft het Nibud trainingen voor werkgevers over loonbeslag.

  Bijzondere schuldeisers

  Sommige schuldeisers hebben bijzondere bevoegdheden. Ze mogen bijvoorbeeld bedragen rechtstreeks van de bankrekening van uw medewerker afschrijven of hogere incassokosten berekenen. Lees ook meer over bijzondere schuldeisers, zoals de belastingdienst en het CJIB.

  Meer informatie over zorgverzekeraars en het CAK leest u op de pagina over het inhouden van zorgverzekering

 4. 4
  Start met de afdracht

  Het nettoloon dat overblijft na aftrek van de beslagvrije voet en de onkostenvergoeding (tenzij deze als fiscaal loon wordt beschouwd), maakt u over aan de deurwaarder. Het vakantiegeld of een dertiende maand gaat ook naar de deurwaarder.

  Let op! Dit is anders wanneer het inkomen gelijk of lager is dan de toepasselijke bijstandsnorm. Wanneer in deze situatie maandelijks 5% van het inkomen incl. vakantiegeld wordt afgedragen, valt het vakantiegeld niet onder het beslag. Meer daarover leest u hier.

  Een onkostenvergoeding valt niet onder het beslag, tenzij deze als fiscaal loon wordt beschouwd.

  Maakt u geen geld over naar de beslaglegger, dan kunt u door de rechter worden veroordeeld tot nakoming van die verplichting.

 5. 5
  Meerdere loonbeslagen

  Heeft u te maken met meerdere loonbeslagen voor dezelfde werknemer? Dan wordt één beslaglegger de coördinerend deurwaarder. In deze rol stelt de coördinerend deurwaarder voor alle beslagleggers de beslagvrije voet vast, coördineert hij de inning en de eventuele verdeling van de afdracht. Deze coördinerend deurwaarder communiceert ook met de andere beslagleggers.

  U betaalt alleen aan de coördinerend deurwaarder. Dat doet u tot u bericht van hem krijgt dat de vorderingen zijn afgelost of een andere beslaglegger coördinerend deurwaarder geworden is. U verwijst de deurwaarder met de latere beslaglegging door naar de coördinerend deurwaarder. Die is verantwoordelijk voor de verdeling van het ingehouden loon onder de beslagleggers. 

  Vaak is de eerste beslaglegger de coördinerend deurwaarder, maar er zijn uitzonderingen. In sommige gevallen heeft een bepaalde organisatie voorrang en wordt uw vaste aanspreekpunt. Geef daarom altijd aan de nieuwe beslaglegger(s) door dat u al een lopend beslag heeft.

  Voor meer informatie over meerdere loonbeslagen en de coördinerend deurwaarder kunt u ook terecht op schuldinfo.nl/samenloop en op uwbeslagvrijevoet.nl.

Deel deze informatie met anderen:
Hoe kom ik achter de ernst van de situatie bij mijn werknemer met loonbeslag?
werken
Flyer loonbeslag

Geef uw werknemer deze flyer met informatie over loonbeslag.

Download flyer
werken
Voorkomen van geldproblemen?

TIP: Biedt uw werknemers periodiek een financiële gezondheidscheck aan.

Meer tips
Loonbeslag?

Bijna de helft van de werkgevers heeft met loonbeslag te maken. Olaf Simonse geeft tips hoe u dit als werkgever aan kunt pakken.

1:15
Bekijk video