Nieuws
27 september 2021
Schaamte en ongemak staan praten over geldzorgen op de werkvloer in de weg
 “Veel bedrijven kunnen meer doen om taboe te doorbreken en hebben daar zelf baat bij”
Lees meer
21 september 2021
Oproep: doe mee met het leernetwerk voor werkgevers!
Ga naar site
21 september 2021
Subsidie oproep voor project ‘jonge werknemers met geldzorgen’
Onder jonge werkenden komen regelmatig geldzorgen voor. Het Instituut GAK biedt maatschappelijke initiatieven de mogelijkheid om hiervoor subsidie aan te vragen. Deze oproep is bedoeld voor organisaties die deze groep werkende jongeren (tot 28 jaar, ongeacht opleidingsniveau) preventief of in een vroeg stadium weten te bereiken, aanvullend op het bestaande aanbod en aansluitend bij bestaande hulproutes (zoals de Nederlandse Schuldhulproute).
Lees meer
21 september 2021
Webinar financieel fit voor gemeenten (Geldvinder) op 11 en 28 oktober
Geldvinder is een nieuw online platform dat werknemers helpt bij financiële fitheid. Ruim twintig werkgevers doen mee aan dit initiatief van APG, waarmee ruim 1300 medewerkers zijn bereikt tijdens de pilot. Er doen ook tien gemeenten mee. Wilt u weten of Geldvinder bij uw gemeente past? Doe dan mee met een webinar voor gemeenten, op 28 oktober! Dit wordt georganiseerd door APG samen met VNG en het A&O fonds gemeenten.  
Lees meer
21 september 2021
Webinar over loonbeslag (Sammen) op 7 oktober
Komt u regelmatig loonbeslagen tegen in uw organisatie? Of vraagt u zich af hoe het zit met de nieuwe regels? Doe dan mee met het gratis ‘webinar bijpraten over loonbeslag’ van Sammen op 7 oktober! In een uur weet u alle do’s en don’ts bij loonbeslag.
Lees meer
21 september 2021
Webinar PGGM&Co voor werkgevers in zorg & welzijn op 28 september
Ga naar site
20 september 2021
Campagne voor werkgevers gestart!
Op 20 september is onze campagne voor werkgevers gestart: geef uw werknemers een helpende hand bij geldzorgen! Naast sociale media komen er ook radiospotjes om werkgevers te attenderen op de website financieel fitte werknemers.
Lees meer