Achterstanden bij zorgverzekering

Uw medewerker heeft een schuld bij de zorgverzekeraar

Ontvangt u van het Centraal Administratiekantoor (CAK) het verzoek om de zorgpremie in te houden op het loon van uw werknemer? Dan is dat een belangrijk signaal dat uw werknemer geldzorgen heeft. Ga daarom zo snel mogelijk met uw werknemer in gesprek. Hieronder leest u wat u moet doen als u zo’n verzoek van het CAK ontvangt en wat u kunt doen om uw medewerker te helpen.

Wat gebeurt er als uw medewerker geen zorgpremie betaalt?

Iedere inwoner van Nederland is verplicht verzekerd voor de zorg. Iedereen moet dan ook een premie betalen voor de zorgverzekering. Heeft uw medewerker tenminste 6 maanden geen zorgpremie betaald? Dan meldt de zorgverzekeraar uw werknemer bij het CAK aan als wanbetaler. Het CAK neemt vanaf dat moment de premie-inning over. Het CAK neemt contact op met de werkgever en vraagt de werkgever om de premie te betalen. De werkgever houdt dit bedrag in op het loon van de werknemer. Deze premie heet ook wel de bestuursrechtelijke premie.

Wat betekent dit voor u?

U bent verplicht om mee te werken aan het verzoek van het CAK. U moet de premie overmaken aan het CAK. U houdt de bestuursrechtelijke premie in op het nettoloon van uw werknemer. Het is belangrijk dat u de juiste premie in de juiste maand inhoudt op het loon van uw medewerker. Let op! Houdt u geen premie in, of loopt u achter met de inhouding? Dan kunt u deze niet achteraf alsnog verhalen op uw werknemer.

Wat zijn de gevolgen voor uw werknemer?

Uw werknemer blijft verzekerd voor de basisverzekering. De bestuursrechtelijke premie is hoger dan de premie van de zorgverzekeraar. Had uw medewerker een aanvullende verzekering? Dan vervalt deze meestal na een achterstand van twee termijnen.

Naast de hogere premie van het CAK moet uw werknemer ook nog zorgen voor de aflossing van zijn schuld aan de zorgverzekeraar. Door de achterstand moet uw medewerker vaak ook nog extra (incasso-)kosten betalen. Waarschijnlijk had uw medewerker al financiële zorgen. De combinatie van de hogere premie en de extra kosten kan de problemen vergroten.

Wat kunt u doen?

Ga zo snel mogelijk nadat u bericht heeft ontvangen van het CAK in gesprek met uw werknemer. Bepreek de situatie en stimuleer uw medewerker om een betalingsregeling te treffen met de verzekeraar. Als u dat wilt, kunt u de betalingsregeling ondersteunen door een maandelijkse inhouding van de aflossing op het loon.

Heeft uw werknemer al loonbeslag?

Dan geeft u aan de deurwaarder door dat u voor het CAK de bestuursrechtelijke premie moet inhouden. De deurwaarder moet de beslagvrije voet dan opnieuw berekenen. Zo houdt uw medewerker geld over om van te leven. Ontvangt u op een later moment loonbeslag? Ook dan geeft u aan de deurwaarder door dat u de bestuursrechtelijke premie moet inhouden.

Tip! Adviseer uw werknemer bij de combinatie van loonbeslag en de inhouding van de bestuursrechtelijke premie altijd om de beslagvrije voet te laten controleren en eventueel te laten aanpassen. Meer hierover staat op de website van het Juridisch loket.

Wanneer kunt u stoppen met de afdracht aan het CAK?

Het CAK geeft aan u door wanneer u kunt stoppen met de afdracht. De premie-inning wordt tijdelijk opgeschort als uw werknemer een betalingsregeling heeft getroffen. De definitieve afmelding volgt als uw werknemer de volledige schuld aan de zorgverzekeraar heeft betaald, of als uw werknemer is toegelaten tot een minnelijke of wettelijke schuldregeling (WSNP).

Gaat uw werknemer uit dienst?

Geef dit dan schriftelijk door aan het CAK. Vermeld in uw brief de naam en het BSN-nummer van uw werknemer en de datum van uitdiensttreding. Druk de brief af op papier met het bedrijfslogo en zet uw handtekening.

Hulp of meer informatie

Heeft u of uw medewerker hulp nodig, of wilt u meer informatie? Bel dan op werkdagen met de Zorgverzekeringslijn. Het telefoonnummer is 0800 – 64 64 644. Geef ook aan waar hulp bij geldzorgen te vinden is, zoals bij de gemeente of vrijwilligers (o.a. te vinden via Geldfit), of u kunt een budgetcoach inhuren voor uw werknemer.


Over deze informatie

Deze informatie is tot stand gekomen door samenwerking tussen Wijzer in geldzaken / Financieel fitte werknemers en Zorgverzekeringslijn.

Zorgverzekeringslijn is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en geeft gratis onafhankelijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Kijk voor meer informatie op www.zorgverzekeringslijn.nl.

© 2021 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Toegankelijkheid  -  Persoonlijke cookie instellingen  -  Disclaimer