Stappenplan Loonbeslag

Een beslag op het loon van een medewerker betekent vaak veel werk voor uw organisatie. Op deze pagina vindt u een stappenplan loonbeslag. Daaronder leest u een toelichting op bijzondere situaties.

Stappenplan loonbeslag:


 1. 1
  Verzoek om informatie van de deurwaarder

  Vaak begint een beslaglegging met een verzoek om informatie van de deurwaarder. U bent verplicht aan dit verzoek meewerken. Dit is ook een goed moment om contact op te nemen met uw medewerker. Hij kan dan nog proberen om met de schuldeiser een betalingsregeling te treffen om een loonbeslag te voorkomen. Geef uw medewerker de flyer Loonbeslag zodat hij weet wat er gaande is en verwijs uw medewerker door voor hulp

 2. 2
  U ontvangt een beslagexploot van de deurwaarder

  Op basis van dit document voert de deurwaarder het beslag uit. Dit document is gebaseerd op een vonnis van de rechter. In het beslagexploot staat ook de beslagvrije voet.

 3. 3
  Vul de vragenlijst in en stuur deze binnen 4 weken op

  Bij het beslagexploot vindt u een vragenlijst. Deze lijst moet u invullen.

  Vul de vragenlijst juist in en stuur deze terug

  Als u de vragenlijst niet (goed) invult en terugstuurt, kunt u volgens de wet veroordeeld worden tot betaling van het bedrag waarvoor het beslag op de medewerker is gelegd. Ook kunt u dan aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Het gaat dan om kosten (voor bijvoorbeeld beslaglegging) die door het ‘niet-doen van verklaring’ voor niets zijn gemaakt.

 4. 4
  De deurwaarder berekent de beslagvrije voet

  De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat uw medewerker mag houden voor de vaste lasten en om van te leven. Lees hier meer over de beslagvrije voet

 5. 5
  Controleer met uw medewerker de hoogte van de beslagvrije voet

  De beslagvrije voet is afhankelijk van de gezinssamenstelling, de hoogte van de maandelijkse huur of hypotheek en de ziektekostenpremie. Voor de deurwaarder loonbeslag legt, vraag hij hierover informatie op bij uw werknemer. De kans is groot dat uw medewerker niet reageert op brieven van de deurwaarder. Daardoor wordt de beslagvrije voet te laag vastgesteld en houdt uw medewerker te weinig geld over voor vaste lasten en boodschappen.  

  Lees meer

  Hulp

  Geeft aan uw medewerker door dat hij beter wel kan reageren op de brieven. En reken met uw medewerker na of het bedrag van de beslagvrije voet wel klopt. Dat kan op de website www.Uwbeslagvrijevoet.nl. Bij vragen kan uw medewerker terecht bij het Juridisch Loket en de Sociaal Raadslieden (of bij uw budgetcoach, als u die aanbiedt).

  Meer informatie en trainingen voor werkgevers

  Op de website Schuldinfo leest u meer over schulden van werknemers. Het Nibud organiseert diverse trainingen voor werkgevers over loonbeslag en omgaan met personeel met schulden.

  Lees minder
 6. 6
  Start met de afdracht

  Het nettoloon dat overblijft na aftrek van de beslagvrije voet en de reiskostenvergoeding, maakt u over aan de deurwaarder. Het vakantiegeld of een dertiende maand gaat ook naar de deurwaarder.  

  Lees meer

  Onkostenvergoedingen kunt u wel uitbetalen aan uw medewerker. Daar moeten wel feitelijke kosten tegenover staan. 

  Maakt u geen geld over naar de beslaglegger dan kunt u door de rechter worden veroordeeld tot nakoming van die verplichting.

  Lees minder
 7. 7
  Bijzondere situaties

  Heeft u te maken met meerdere loonbeslagen voor dezelfde werknemer? Dan betaalt u in principe alleen aan de deurwaarder of beslaglegger die het eerste beslag heeft gelegd. Dat doet u tot deze vordering is ingelost. U verwijst de deurwaarder met de latere beslaglegging door naar de eerste beslaglegger. Die is verantwoordelijk voor de verdeling van het beslag onder de beslagleggers. 

  Lees meer

  Soms toch aan een andere beslaglegger betalen

  Soms moet u toch aan een andere beslaglegger betalen, bijvoorbeeld omdat de vordering van de eerste deurwaarder is afbetaald. Een andere mogelijkheid is dat er voor een preferente schuld beslag wprdt gelegd en dat die deurwaarder voorrang heeft. Meest voorkomende preferente schulden zijn:

  • Waterschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting en premieheffing
  • Motorrijtuigenbelasting.
  • Teruggevorderde en verhaalde bijstand

  In dit geval legt de deurwaarder van de eerste beslaglegger aan u uit aan wie u welk bedrag moet betalen. 

  Bijzondere vorderingen

  Lees hier meer over bijzondere schuldeisers en beslagen.

  Lees minder


Meer informatie:
 • Meer weten over het stelsel van schuldhulpverlening en de bevoegdheden van deurwaarder, incassobureaus en schuldeisers? Lees dan dit onderzoek
 • Door op verschillende momenten aandacht te vragen voor het huishoudboekje en financiële planning helpt u met het voorkomen van geldzorgen
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Hoe kom ik achter de ernst van de situatie bij mijn werknemer met loonbeslag?
werken
Flyer loonbeslag

Geef uw werknemer deze flyer met informatie over loonbeslag.

Download flyer
werken
Voorkomen van geldproblemen?

TIP: Biedt uw werknemers periodiek een financiële gezondheidscheck aan.

Meer tips
Loonbeslag?

Bijna de helft van de werkgevers heeft met loonbeslag te maken. Olaf Simonse geeft tips hoe u dit als werkgever aan kunt pakken.

1:15
Bekijk video
© 2021 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Toegankelijkheid  -  Persoonlijke cookie instellingen  -  Disclaimer